Shutterstock
Bestikkelse Skandinavia

Hvordan ble de nordiske landene verdens minst korrupte?

År etter år blir de nordiske landene hyllet som verdens minst korrupte – og det er ingen tilfeldighet at Norden lykkes med å holde bestikkelser, maktmisbruk og nepotisme nede.

Siden 1995 har organisasjonen Transparency International hvert år publisert en liste over verdens minst korrupte land – og hvert år har de nordiske landene ligget helt i topp blant de 180 landene.

På den siste listen fra januar 2023 ligger Danmark som nr. 1, mens Sverige, Norge og Finland alle er plassert i topp 5. Og det er ikke tilfeldig at de nordiske landene blir hyllet for å være de minst korrupte.

Alle kan holde øye med makthaverne

Først og fremst er de nordiske landene kjent for å ha stor åpenhet i offentlig forvaltning.

Det betyr at innbyggerne har mulighet til å kikke makthaverne over skulderen – for eksempel ved å søke om innsyn i myndighetenes saksmapper, rapporter, notater, referater, journaler og vedtak.

Bestikkelse Skandinavia

For femte år på rad topper Danmark listen over de minst korrupte landene i verden. Norge ligger på fjerdeplass.

© Shutterstock

Av samme grunn har også myndighetene journaliseringsplikt og må registrere all kommunikasjon vedrørende saksbehandling, slik at innbyggerne kan få innblikk i de interne beslutningsprosessene.

Denne retten er nedfelt i ulike offentlighetslover – i Norge siden 1971 – og sikrer åpenhet og kontroll med makthaverne.

Pressen er borgernes vakthund

I tillegg har Norden en sterk tradisjon for en fri og uavhengig presse som holder et kritisk øye med myndighetene og politikerne.

Flere vitenskapelige studier har dokumentert en nær sammenheng mellom stor pressefrihet og lav korrupsjon – og i Norden har den frie pressen fått slå rot siden 1766, da Sverige-Finland var det første landet i verden som vedtok en lov om trykkefrihet som fjernet sensur og ga adgang til statens forvaltning.