Statsministeriet/Ritzau Scanpix
Siriuspatruljen

Hvorfor ble Siriuspatruljen opprettet?

I 1933 fikk Danmark et ultimatum: Hvis landet skulle bevare sin suverenitet i det nordøstlige Grønland, måtte de også være til stede i det ugjestmilde, arktiske området. Løsningen ble Siriuspatruljen.

Vær til stede i Grønlands mest ugjestmilde regioner – eller mist dem!

Omtrent slik lød budskapet til danskene da den internasjonale domstolen i Haag i 1933 avsa dom i en rettssak mellom Danmark og Norge. Stridens kjerne var de store, ubebodde områdene nordøst på Grønland, som Norge gjorde krav på.

Områdene tilhørte imidlertid Danmark, slo retten fast. Men dersom Danmark fortsatt skulle opprettholde riksfellesskapets suverenitet i Nordøst-Grønland, måtte danskene også sørge for å være til stede i området.

Siriuspatruljen

De tolv soldatene i Siriuspatruljen er spesialtrent for å kunne klare så godt som enhver situasjon i de arktiske områdene.

© Statsministeriet/Ritzau Scanpix

12 menn holder skansen

Derfor etablerte Danmark i 1941 Nordøstgrønlands sledepatrulje, som i 1950 ble erstattet av en ny enhet, som i 1953 fikk navnet sledepatruljen Sirius – etter den lyseste stjernen i stjernebildet «Store hund».

Siriuspatruljen fikk i oppgave å overvåke den 16 000 km lange, ubebodde kyststrekningen langs et av verdens kaldeste og tøffeste miljøer, hvor temperaturene kan falle til rundt 50 minusgrader.

I dag fungerer Siriuspatruljen som en spesialstyrke på tolv soldater som etter syv måneders trening sendes på ca. to års tjeneste på Grønland. Her overvåker de tolv patruljeførerne med sledehunder et område som er nesten fire ganger så stort som Danmark.