Fine Arts Images/Imageselect

Hvorfor dånet kvinner i gamle dager?

Forskere har flere gode forslag til hvorfor det var så alminnelig at victoriatidens kvinner - spesielt de mer fornemme av slaget - dånet i stor stil.

I Victoria-tiden var det ikke uvanlig at spesielt overklassens kvinner dånet når følelsene tok overhånd.

Historikerne kjenner ikke den nøyaktige årsaken til fenomenet, men har flere forklaringer.

En av de mest utbredte teoriene er at kvinnenes påkledning gjorde dem fysisk skrøpelige.

Datidens mote dikterte at kvinner skulle ha et smalt liv, og derfor hadde mange kvinner korsetter som ble strammet så hardt at noen kvinner fikk deformerte kropper med misdannede ribbein og sammenpressede indre organer.

Mange hadde vanskelig for å trekke pusten fordi lungene var flattrykte mens hjertet kjempet med å pumpe blod rundt i kroppen. Dessuten bar 1800-tallets overklassekvinner ofte enorme mengder klær i flere lag. Det er derfor ikke utenkelig at noen bukket under for vekten eller varmen.

En annen teori er at mange kvinner dånet fordi det ble forventet av dem. Ifølge datidens kjønnsnormer skulle en kvinne være svak og skrøpelig mens en mann skulle være sterk og rolig.

Derfor kunne en kvinne vise sin svake, fintfølende natur ved å vise en overdreven følelsesmessig reaksjon på en hendelse.