Brigham Young University
Fanger i fengsel

Hvorfor hadde fengselsfanger stripete drakter i gamle dager?

Stripete drakter gjorde fangene mer synlige og forhindret flukt fra fengslene, mente mannen som ga de innsatte striper på 1820-tallet. Men det var ikke den eneste fordelen med de karakteristiske draktene.

De innsatte i Auburn-fengselet i New York var de første som måtte ikle seg stripete fangedrakter på 1820-tallet.

Ifølge mannen som introduserte draktene – visedirektør John D. Cray – var en stor fordel med de iøynefallende klærne at fangene ble svært synlige. Flukt var derfor praktisk talt umulig fordi de innsatte ville bli oppdaget på et blunk hvis de beveget seg utenfor fengselsmurene.

Ny filosofi – nye drakter

Hensikten med de spesielle draktene var imidlertid ikke bare å gjøre det vanskelig for rømte fanger å gjemme seg. Draktene ble også innført som en del av en ny tilnærming til fengsling og straff, som visedirektør John D. Cray gikk inn for. Han mente at fangene kunne bli gode borgere gjennom hardt arbeid og ekstremt streng disiplin.

Fanger i fengsel

Stripete drakter skulle ikke bare gjøre fangene mer synlige – de skulle også gjøre dem til lovlydige borgere.

© Brigham Young University

Hardt arbeid i taushet

I praksis ble fangene på dagtid satt til bl.a. å bygge broer eller grave grøfter mens de var lenket til hverandre. Vaktene krevde absolutt taushet, noe som – kombinert med de identiske, stripete draktene – reduserte de innsattes selvbevissthet og gjorde dem mer lydige, ifølge John D. Cray.

De stripete uniformene ble spredt til et stort antall fengsler i USA, men i 1904 avskaffet New York stripene igjen, fordi de da ble ansett for å være en unødvendig hån mot fangene. På dette tidspunktet var imidlertid stripene allerede blitt synonyme med kriminalitet, og de ble fortsatt brukt i bl.a. filmer og tegneserier.

Senere innførte mange amerikanske fengsler ensfargede drakter i for eksempel oransje. I nyere tid har imidlertid enkelte fengsler gjeninnført de stripete draktene.