Hvorfor heter det bobleøkonomi?

Hvordan ble urealistisk høye aksjekurser hetende «bobleøkonomi»?

Bobleøkonomi ble et begrep da det britiske aksjemarkedet løp løpsk i 1720. På ni måneder steg aksjene i South Sea Company fra 100 til 1000 pund og falt igjen til bare 150.

Tidlig på 1700-tallet dukket det opp en rekke aksjeselskaper i Storbritannia. Et av dem het South Sea Company. Selskapenes fantasifulle løfter om formuer som bare ventet på å bli tjent utenfor Europa, presset aksjekursene i været. Det førte uunngåelig til et krakk i 1720, kalt «the South Sea Bubble» – Sydhavsboblen.

South Sea Company var opprettet av den britiske finansministeren John Aislabie som et sted å plassere rikets enorme statsgjeld etter en europeisk storkrig. I stedet for penger fikk kreditorene aksjer i selskapet, som hadde enerett til all britisk handel i Sør-Amerika.

Våren 1720 manipulerte South Sea Company aksjene sine opp fra 100 pund til 1000 pund stykket. Noen aksjonærer solgte med stor gevinst, men dermed falt kursen igjen, og det ble panikk på børsen. I september var aksjene bare verdt 150 pund, og det ble et veritabelt konkursras blant investorene.

En undersøkelse la ansvaret for Sydhavsboblen på flere ministre. Finansminister Aislabie måtte i fengsel, mens vanæren trolig var del av grunnen til at statsminister James Stanhope fikk slag og døde.

South Sea Company ble delvis overtatt av staten og betalte ned på gjelden helt frem til 1850.