Hermenegildo Miralles
Katalanske opprørere

Hvorfor vil Catalonia løsrive seg fra Spania?

På 1600-tallet grep innbyggerne i Catalonia for første gang til våpen mot den spanske kongemakten. Siden er konflikten bare blitt enda mer betent.

Catalonias historie strekker seg tilbake til middelalderen, da de første spor av et katalansk språk og en egen kultur dukket opp i grenselandet mellom Spania og Frankrike.

Katalanske opprørere

I 1640 gjorde katalanerne opprør mot den spanske kongen ved å angripe soldatene hans.

© Hermenegildo Miralles

I 1137 sluttet de katalanske områdene seg sammen til fyrstedømmet Catalonia. Offisielt lå det nye fyrstedømmet i kongeriket Aragón, men i realiteten hadde området en høy grad av selvstyre – bl.a. med egne domstoler. Ordningen betydde at den katalanske kulturen og dens språk fikk lov til å blomstre.

Katalanerne lengter etter et eget land

Vår tids katalanske separatisme oppsto på 1800-tallet, da industrialiseringen brakte stor velstand til Catalonia. Separatistene hevdet at katalanerne hadde sin egen kultur og ville være bedre stilt økonomisk hvis regionen løsrev seg fra resten av Spania.

Katalansk demonstrasjon

I de senere årene har katalanerne jevnlig demonstrert for løsrivelse – her i Barcelona.

© Josep Renalias

Konflikten ulmer fortsatt

Tanken om løsrivelse vant særlig innpass under den fascistiske general Francos regime (1939-1975), da den katalanske kulturen ble undertrykt, mens regionen utviklet seg til en av de rikeste og mest produktive i Spania. Siden Francos fall i 1975 har Catalonia igjen fått utvidet selvstyre, men lengselen etter selvstendighet er større enn noen gang før.