Getty Images/Bridgeman Images/British Museum/Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot & Shutterstock

60 adelsfolk druknet­ i latrine

Av alle tragiske skjebner i middelalderen må latrinekatastrofen i Erfurt likevel være blant de verste.

I juni 1184 inntraff en av middelalderens mest bisarre ulykker.

Tysklands kong Henrik 6. hadde innkalt over 100 adelige til møte i Erfurt for å skape fred mellom partene.

De innbudte befant seg i domprostens bygning da tregulvet plutselig brøt sammen.

Stort sett hele selskapet falt ned i kjelleren og havnet i en stor latrine, utgravd under bygningen.

Henrik 6. overlevde ulykken bare fordi han – i motsetning til gjestene – satt over et steingulv i alkoven sin.

© Codex Manesse/Wikimedia

Ca. 60 adelige druknet i havet av avføring. Til gjengjeld fikk Henrik, som selv overlevde, fred for en stund.