Cullen Townsend, Natural History Museum
Illustrasjon av bisonokse i skogbrann

Fortidsmennesker satte fyr på skogen og forårsaket massedød

For 13 000 år siden brente istidsmenneskene så store deler av California at området var ubeboelig i 1000 år. Brannene forårsaket massedød blant sabeltannkatter, ulver, løver, bisoner og andre store dyr.

Det vrimlet av dyr i Sør-California for rundt 15 000 år siden. Ulver, sabeltannkatter, bisoner og løver streifet rundt i flokker i det skogkledde landskapet.

Men rundt 2000 år senere forsvant de store dyrene plutselig. Forskerne antok umiddelbart at jakt hadde utryddet dem.

Nå viser imidlertid undersøkelser utført av biologer og paleontologer fra UCLA og andre universiteter en annen og mer urovekkende årsak. Masseutryddelsen skyldtes gigantiske branner - forårsaket av mennesker.

Forskere har analysert knokler fra 172 forskjellige dyr som er funnet i de såkalte La Brea Tar Pits i Los Angeles.

Tjæredammen skjuler knokler fra dyr som omkom for titusenvis av år siden, fordi de ble sittende fast i det klebrige materialet.

Forskerne undersøkte fossiler av 172 dyr som omkom i tjærebassenget for mellom 15 600 og 10 000 år siden.

Ved hjelp av [karbon-14-datering] (https://historienet.no/kultur/arkeologi/hvordan-blir-arkeologiske-funn-datert) kunne de se når hvert enkelt dyr døde. Undersøkelsene viste at alle de store dyrene i området, som sabeltannkatter, bisoner, løver og ulver, forsvant for 12 900 år siden.

Illustrasjon av store dyr i steinalderen

Slik forestiller forskerne seg at det frodige landskapet i Sør-California så ut for 15 000 år siden - før tørke og skogbranner la alt øde.

© Cullen Townsend, Natural History Museum

Trekull avslørte en enorm brann

Samtidig tok forskerne sedimentkjerner fra innsjøen Lake Elsinore, som ligger ca. 128 kilometer fra La Brea Tar Pits.

De avleirede lagene løste mysteriet. I de ca. 13 500 år gamle lagene økte forekomsten av trekull plutselig dramatisk - et tegn på voldsomme skogbranner, ifølge forskerne.

Brannene inntraff på et tidspunkt da menneskene spredte seg raskt i området. Forskerne antar derfor at brannene var menneskeskapte, og at de enten oppsto ved et uhell, eller fordi mennesker bevisst forsøkte å rydde skogen, for eksempel for å gjøre det lettere å jakte.

Katastrofen, som la området øde i rundt 1000 år, skjedde etter en periode med klimaendringer som resulterte i en lang tørkeperiode.

"Hendelsene er parallelle med de prosessene som skjer i Middelhavets økosystemer i dag", skriver forskerne, med henvisning til sommerens store skogbranner i Hellas og andre steder.