National Archives and Records Administration
Grumman TBF-1 Avengers

Hvor mange fly er forsvunnet i Bermudatriangelet?

I 1945 er en gruppe amerikanske bombefly på treningstokt utenfor Florida da flåtebasen plutselig mister kontakten med flyene. Siden er flere andre fly forsvunnet sporløst i Bermudatriangelet.

Hvor mange fly er forsvunnet i Bermudatriangelet?

Den 5. desember 1945 lettet løytnant Charles Taylor i bombeflyet sitt fra en amerikansk marinestasjon. Bak ham fulgte fire andre fly med 13 pilot-elever, som også deltok i dagens bombeøvelse utenfor Florida.

Etter ca. to timer mottok marinestasjonen radiomeldinger som tydet på at flykompassene ikke fungerte, og at skvadronen var på vei i feil retning.

Taylors siste beskjed ble fanget opp kort før solnedgang. Siden har ingen oppklart skjebnen til de fem flyene.

Luftens største mysterier

Historien rommer flere eksempler på fly som er forsvunnet sporløst under merkverdige omstendigheter.

Artikkel gjorde Bermudatriangelet farlig

Taylors skvadron forsvant i et område mellom Florida, Bermuda og Puerto Rico, som senere ble kjent som Bermudatriangelet.

Ideen om at dette området skulle være ekstraordinært farlig ble fremført i en avisartikkel i 1950. De følgende årene satte flere artikler søkelyset på at andre fly var forsvunnet i området.

Grumman TBF-1 Avengers

Fem amerikanske militærfly var på øvelse utenfor Florida da de forsvant sporløst i 1945 i Bermudatriangelet.

© National Archives and Records Administration

Antall forsvunne fly er vanskelig å beregne, bl.a. fordi området ikke er nøyaktig definert – men et anslag er at færre enn 15 fly har sunket eller forsvunnet siden 1945.

Ifølge det statlige National Oceanic and Atmospheric Administration, som undersøker havet og atmosfæren, finnes det “ingen bevis på at mystiske forsvinninger forekommer med større frekvens i Bermudatriangelet enn i andre store, godt besøkte områder av havet”.

Video: Få historien om det gåtefulle Bermudatriangelet