Hvorfor får orkaner kvinnenavn?

Hva er årsaken til de spesielle navnene orkaner får?

Koblingen mellom kvinner og ville orkaner avstedkom en del platte vitser.

I 1941 kom romanen «Storm» ut. Den handlet om en orkan kalt Maria. Boken ga inspirasjon til et offisielt navngivningssystem for orkaner basert på kvinnenavn.

Ettersom tropiske stormer og orkaner er uforutsigbare, førte praksisen til en hel del morsomheter og vitser på kvinners bekostning.

Systemet var rådende frem til 1978, da likestillingsforkjempere fikk medhold i at orkaner også kunne få mannlige navn. Siden har navngivningen vært basert på en rekke faste navn som går på rundgang.

Navn på svært voldsomme orkaner – for eksempel Katrina i 2005 – blir imidlertid erstattet med et annet navn med K, slik at navnet Katrina fremover bare er knyttet til orkanen i 2005.