Gabriel Prieto / Huanchaco Archaeological Project & Shutterstock
Chimu

Kjempestenmur har overraskende formål

I årevis mente arkeologene at Chimú-folkets mystiske stenmur fungerte som en grenselinje. Nå viser ny forskning at den heller skulle stoppe flodbølger og oversvømmelse som følge av klimaendringer.

Chimú-folket er ikke på langt nær så kjent som deres erobrere og etterkommer – inkaene. Men flere og flere undersøkelser avslører hvordan folket som bebodde store deler av Peru fra omkring 850 til ca. 1470, også er i stand til å imponere.

Nå viser ny forskning at de bl.a. sto bak byggverk som skulle beskytte mot naturkatastrofer.

Ikke langt fra ruinene av Chimúrikets imponerende hovedstad Chan Chan finnes en omkring 10 km lang stenmur.

Hittil har arkeologer og historikere antatt at muren ble bygget for å markere en grenselinje eller for å beskytte chimuene mot inkaene som hersket i sør.

Chan Chan

Mye av Chimú-folkets flotte hovedstad Chan Chan kan fortsatt oppleves i Peru.

© Shutterstock

Men nye undersøkelser av muren avslører at det på den ene siden er et to meter tykt lag av sediment – sten som er blitt brutt ned som følge av mange års utsettelse for vann.

Barneofringer hjalp arkeologene

I sedimentlaget har forskerne funnet beviser for 12 forskjellige klimatiske begivenheter som har satt sine spor på muren, og som hver har etterlatt et lag av mudder og plantemateriale.

Karbon-14-analyser av lagene avslører at det ene stammet fra perioden 1400–1450 e.Kr. En periode hvor forskerne ved at klimaendringer førte til ekstreme mengder regn forårsaket av El Niño – den varme strømmen av vann utenfor Perus kyst, som har stor innflytelse på været.

Regnet og de medfølgende oversvømmelser var så voldsomme at Chimú-folket i desperasjon ofret 250 barn nær Chan Chan for å behage sine guder.

Nå mener forskerne at muren ble bygget for å hjelpe Chimú-folket mot flodbølgene og oversvømmelsene som El Niño ofte forårsaket.