Gorodenkoff/Shutterstock.com & Gerbil
Homo heidelbergensis, fortidsmennesker, evolusjon

Mennesket balanserte på randen av utryddelse i 100 000 år

I dag truer overbefolkning vår skjøre planet. Men for rundt en million år siden balanserte våre forfedre på randen av utryddelse med en befolkning på bare 1300 individer.

For nesten en million år siden var befolkningen av en av våre tidlige forfedre så liten at menneskeslekten faktisk var på randen av utryddelse.

I mer enn 100 000 år levde det bare rundt 1300 individer på kloden, ifølge en ny studie utført av forskere fra Kina, USA og Italia.

Forskerne har undersøkt arvematerialet til mer enn 3150 nålevende mennesker fra 50 ulike befolkningsgrupper.

Analysen av DNA-sekvensene viser at våre forfedre for mellom 813 000 og 930 000 år siden sto overfor alvorlige utfordringer som førte til at 98,7 prosent av befolkningen forsvant.

Ifølge analysen betydde dette at det i løpet av en periode på 117 000 år var bare 1280 individer igjen som kunne føre genene sine videre.

Til analysen brukte forskerne et nytt verktøy kalt FitCoal (infinitesimal time coalescent process). Metoden gjør det mulig - basert på DNA-sekvenser fra nålevende individer - å estimere størrelsen på befolkningen gjennom historien.

Gir innsikt i menneskets historie

Nedgangen i befolkningstallet kan skyldes kaldere temperaturer og lange tørkeperioder i Afrika, Europa og Asia, mener forskerne.

Uansett var situasjonen kritisk.

"Våre forfedre opplevde en så alvorlig befolkningsflaskehals over så lang tid at de var i stor fare for å dø ut", sier forskningsleder Wangjie Hu til nyhetsmediet LiveScience.

Homo heidelbergensis, fortidsmennesker, evolusjon

Befolkningskrisen kan ha bidratt til utviklingen av en ny art som Homo heidelbergensis, den direkte forløperen til det moderne mennesket, Homo sapiens. Modellen er fra National History Museum i London.

© Emőke Dénes

Først for rundt 813 000 år siden begynte befolkningen å vokse igjen, viser undersøkelsene.

Forskerne mener at flaskehalsen kan være nært knyttet til utviklingen av det moderne mennesket.

Tidspunktet for flaskehalsen sammenfaller med tidsrommet da den siste felles stamfar til Homo sapiens, neandertalere og denisovaer oppsto.

Alt dette håper forskerne å lære mer om i fremtiden.

"Dette er bare begynnelsen. Vårt fremtidige mål med denne kunnskapen er å tegne et mer fullstendig bilde av menneskets evolusjon", sier Li Haipeng, medforfatter av den nye studien, som. er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.