Library of Congress
Hus ødelagt av uvær

Når begynte vi å gi uvær navn?

Under 2. verdenskrig hadde USAs flyvåpen bruk for raskt å kunne rapportere om uvær og begynte å kalle uværene opp etter kvinner. Men ikke alle var like begeistret for den beslutningen.

Uvær har hatt navn i århundrer og ble typisk oppkalt etter personer eller steder; for eksempel fikk en orkan i 1526 navnet San Francisco etter Frans av Assisi fordi den rammet Puerto Rico på hans katolske helgendag, 4. oktober. Andre uvær fikk navn etter områdene som ble rammet først – som New England-orkanen i 1938.

Det nåværende fenomenet med å gi uvær offisielle navn oppsto først på 1940-tallet, da USAs flyvåpen begynte å navngi værfenomener. Navnene var til intern bruk og skulle brukes til raskt å kunne identifisere og skille uvær fra hverandre.

Navnene ble funnet i det fonetiske alfabetet, der hver bokstav representerte et ord – for eksempel var a lik Ape, b lik Baker, og c lik Charlie osv. Ikke lenge etter ble imidlertid det fonetiske alfabetet erstattet med det vi kjenner i dag (Alpha, Bravo, Charlie osv.).

For å unngå problemet med om uværene nå i stedet skulle oppkalles etter det nye alfabetet, bestemte flyvåpenet i den forbindelse at uvær i fremtiden skulle ha kvinnenavn.

Hus ødelagt av uvær

Spesielt de sørlige delene av USA blir jevnlig rammet av voldsomme uvær og orkaner – her i Florida i 1896.

© Library of Congress

Meteorologer tok navnene til seg

I årene etterpå innså også meteorologene at de lettere kunne identifisere og kommunisere virkningene av uvær hvis de ga værfenomenene korte, lett gjenkjennelige navn – spesielt hvis flere uvær herjet samtidig.

På 1950-tallet begynte derfor amerikanske National Hurricane Center å gi uvær kvinnenavn – og siden 1979 også mannsnavn. Flere kvinnesaksgrupper protesterte nemlig mot at meteorologer identifiserte ødeleggende uvær med kvinner og ofte omtalte dem som lunefulle og flørtende.

Navngivingen ble senere overtatt av en rekke andre land, som i dag bruker hver sin tilnærming til å navngi uvær. I Norge gir for eksempel Meteorologisk institutt annethvert uvær henholdsvis jente- og guttenavn i alfabetisk rekkefølge.