Quiz: Epidemier

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Hva var blant konsekvensene av den justinianske pesten som tok livet av nesten halve befolkningen i Det østromerske riket i 541-542?

Hvorfor fikk svartedauden, som herjet i Europa i årene 1346-1350, akkurat det navnet?

Hva gjorde koppeepidemien 1633-1634 i New England med den opprinnelige indianske befolkningen?

Hvilken rolle spilte tyfussykdommen under Napoleons tilbaketrekning fra Russland i 1812?

Hva tror man var blant årsakene til den raske spredningen av den ondartede influensaen "spanskesyken", som tok livet av 3-4 prosent av verdens befolkning i 1918?

Hvor langt tilbake i historien har vitenskapen funnet spor etter den smittsomme lungesykdommen tuberkulose?

Kanskje du er interessert i