Quiz: Historiske jordskjelv

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Et jordskjelv i 464 f.Kr. ødela store deler av Sparta. Det førte blant annet til et slaveopprør i bystaten. Men jordskjelvet fikk også en annen og litt mer langsiktig konsekvens. Hvilken?

Erkebiskopen av Canterbury innkalte 21. mai 1382 til et kirkemøte i London. Senere ble sammenkomsten kjent som Jordskjelvsynoden. Hvorfor det?

Hvordan hadde det seg at jordskjelvet i 1877 i grenselandet mellom Bolivia og Chile førte til krig mellom de to nabostatene?

Det voldsomme jordskjelvet som skapte enorme ødeleggelser i San francisco i 1906, fant sted som følge av bevegelser i San Andreas-forkastningen. Hvem var egentlig denne Andreas?

Hvem var Giuseppe Mercalli (1850–1914)?

Italieneren Raffaele Bendandi (1893–1979) forutsa med stort hell en rekke jordskjelv ved hjelp av en halvvitenskapelig metode han selv hadde utviklet. Hvordan forholdt Benito Mussolini seg til det i form av sin beslutning i 1928?

Kanskje du er interessert i