Britene ødela arkiv over koloniforbrytelser

En ny rapport avslører at britiske embetsmenn fikk ordre om å ødelegge kompromitterende papirer som dokumenterte britenes forbrytelser i koloniene.

Dokumenter fra britenes kolonitid avslører at de i 1950-årene slo hardt ned på Mau Mau-opprøret i Kenya.

Gjemt, brent eller kastet i havet. Embetsmenn ødela i 1960-årene systematisk mange tusen dokumenter som beskrev forbrytelser begått av britiske soldater de siste årene av britenes koloniherredømme, blant annet i Kenya.

Ifølge en ny rapport ga koloniminister Iain Macleod i 1961 embetsmenn ordre om at senere regjeringer ikke under noen omstendighet måtte få tak i materiale som «kunne sette Hennes Majestets regjering i forlegenhet».

Embetsmenn i Kenya fikk ordre om å brenne eller dumpe potensielt skadelige dokumenter i havet på «dypt og stille vann». Andre dokumenter ble sendt til Storbritannia og lagret i et hemmelig arkiv i Buckinghamshire. Der har de ligget i mer enn 50 år.

I 2011 vant tidligere kenyanske opprørere retten til å gå til sak mot den britiske regjeringen, og utenriksdepartementet lovet å offentliggjøre 8800 saksmapper fra 37 kolonier. Blant papirene er rapporter om tortur og drap på over tusen kenyanske opprørere, blant annet et tilfelle der en mann ble «ristet i live».

1200 saksmapper er så langt offentliggjort. Resten ventes frigitt i 2013.

De ødelagte papirene inneholder mest sannsynlig opplysninger om:
● Britiske soldaters brutale massakre på 24 ubevæpnede landsbyboere i dagens Malaysia i 1948.
● Britenes fremgangsmåter i Jemen. Der drev den britiske hærens etterretningsenhet et hemmelig tortursenter i 1960-årene.
● Tvangsflyttingen av den opprinnelige befolkningen på øya Diego Garcia. USA ville ha en militærbase på øya, og britene deporterte 1500 øyboere til Mauritius.