Darya i Noor

Perserne tok den enorme indiske diamanten som betaling for å trekke seg tilbake

Darya i Noor-diamanten

Mogulenes skattkammer

Den persiske feltherren Nader Shah, som ble kalt "den persiske Napoleon", invaderte Nord-India i 1739. Han la under seg Dehli og massakrerte store deler av byens befolkning.

Som betaling for å trekke troppene ut igjen krevde han å få mogulenes imponerende skattkammer, som også inneholdt en av verdens største diamanter, Darya i Noor på 182 karat.

Åtte år senere ble Nader Shah myrdet av sine egne offiserer, som også plyndret skattkammeret.

Senere iranske ledere brukte mange år og store formuer på å reetablere samlingen av kronjuveler, som i dag er blant verdens rikeste.

Darya i Noor kom også tilbake til Teheran, der Reza Shah Pahlevi i 1937 bestemte at den og de øvrige edelstenene skulle deponeres i landets sentralbank, der de skulle sikre valutaens stabilitet.