I 1824 kjempet britene mot den pre-koloniale, østafrikanske staten Ashanti, som ble en del av Gullkysten.

© Wikipedia

Det britiske imperiet: En kolonimakts storhet og fall

Avviklingen av Det britiske imperiets kolonier tok lang tid og var samtidig avslutningen på en av verdens sterkeste kolonimakters historie.

11. september 2017 av Pernille Mogensen

Med territorier på alle klodens kontinenter var Det britiske imperiet verdenshistoriens største kolonimakt da det var på sitt største i 1921. 

Imperiet besto av alle områder britene hadde erobret med militærmakt. Kolonier, mandatområder, «dominions» og protektorater dannet til sammen det gigantiske imperiet. De erobrede områdene var alle underlagt britisk kontroll.

Kina var den siste kolonien

Den britiske ekspansjonen begynte allerede på 1500-tallet med erobringen av Wales, og sluttet først i årene like etter første verdenskrig. Selve avkoloniseringen fant imidlertid først sted i tiårene etter andre verdenskrig, da en rekke land krevde selvstendighet.

I 1997 avsto Storbritannia landets siste koloni, Hongkong, til Kina som en administrativ region.

«Solen går aldri ned over Det britiske imperiet», het det i et ordspråk fra den gangen riket var verdens største.

© John Michael Wright, Culture Club/Getty Images

Ikke abonnent? Få bladet her:

Kanskje du er interessert i