Det britiske imperiet: En kolonimakts storhet og fall

Avviklingen av Det britiske imperiets kolonier tok lang tid og var samtidig avslutningen på en av verdens sterkeste kolonimakters historie.

Avviklingen av Det britiske imperiets kolonier tok lang tid og var samtidig avslutningen på en av verdens sterkeste kolonimakters historie.

Wikipedia

Med territorier på alle klodens kontinenter var Det britiske imperiet verdenshistoriens største kolonimakt da det var på sitt største i 1921.

Imperiet besto av alle områder britene hadde erobret med militærmakt. Kolonier, mandatområder, «dominions» og protektorater dannet til sammen det gigantiske imperiet.

De erobrede områdene var alle underlagt britisk kontroll.

Kina var den siste kolonien

Den britiske ekspansjonen begynte allerede på 1500-tallet med erobringen av Wales, og sluttet først i årene like etter første verdenskrig.

Selve avkoloniseringen fant imidlertid først sted i tiårene etter andre verdenskrig, da en rekke land krevde selvstendighet.

I 1997 avsto Storbritannia landets siste koloni, Hongkong, til Kina som en administrativ region.