Dagens grenser i Afrika er i stor grad de samme som de europeerne trakk opp og vedtok under Berlinkonferansen i 1885.

Hvem trakk grensene i Afrika?

Hvordan ble Afrikas landegrenser trukket opp?

Berlinkonferansen om Afrika ble avsluttet 26. februar 1885 med at de europeiske kolonimaktene signerte en avtale som vedtok nye landegrenser i Afrika.

Siden 1870-årene hadde europeerne konkurrert nådeløst om kontinentets ressurser. Etter hvert fryktet statslederne at selv en mindre konflikt i Afrika ville kunne utvikle seg til storkrig i Europa. Derfor innkalte den tyske kansleren Otto von Bismarck til et møte for å fastsette reglene for koloniseringen av Afrika.

Under Berlinkonferansen i 1884-1885 delte europeerne Afrika mellom seg. Foto: Bridgeman

Forhandlingene gikk svært fort, og grenser ble avtalt uten kjennskap til terreng eller befolkningsgrupper. Mange av grensene ble trukket ut fra lengdegrader eller matematiske kriterier.

«Vi har tegnet streker på kart over steder ingen hvit mann noen gang har satt sin fot. Vi har gitt hverandre fjell, elver og innsjøer uten å vite hvor de lå», sa den britiske forhandlingslederen lord Salisbury noen år senere.

Kanskje du er interessert i