Wikimedia Commons

Hvilke land i Afrika har aldri vært kolonier?

Etioperne sto i mange år mot innflytelsen fra Italia, men i 1941 mistet de friheten - historikerne debatterer dog stadig om det var snakk om en kolonisering eller om landet ble militært besatt.

Alle afrikanske land har på et tidspunkt vært underlagt vestlige makter. Det landet som kommer tettest på betegnelsen ikke-kolonisert er Etiopia.

Landet klarte å bevare friheten mens resten av Afrika ble kolonisert på 1800-tallet.

Historikere har diskutert om Etiopia er det eneste afrikanske landet som ikke har vært ordentlig kolonisert.

Italia forsøkte å gjøre Etiopia til koloni både i 1888 og 1896, men ved hjelp av diplomati og våpen klarte etiopierne å bevare sin selvstendighet.

I 1936 var det dog slutt på friheten. Atter en gang ble landet invadert av italienerne. Denne gangen veltet de keiser Haile Selassie og tok makten.

Men allerede fem år senere – i 1941 – beseiret etiopiske motstandsfolk italienerne sammen med britene og Etiopia var fritt igjen.

Det kan diskuteres om denne korte perioden kan regnes som kolonisering.

Noen historikere mener at Etiopia teknisk sett bare ble militært besatt, ikke kolonisert.

F.eks. var Etiopia medlem av Folkeforbundet i denne perioden, og Italia skapte ingen varig koloniadministrasjon.