Look and Learn/Bridgeman Images

Hvor mye sølv tok spanjolene fra den nye verden?

Den rikdommen spanjolene fikk adgang til da de erobret Aztekerriket, var svimlende stor, og spesielt søramerikansk sølv ble snart seilt bort og solgt over hele verden.

I 1521 erobret spanske soldater den aztekiske hovedstaden Tenochtitlan i Mexico, og det ga spanjolene fotfeste i den nye verden.

Dermed fikk kongen av Spania tilgang til et overdådig skattkammer hvis like Europa aldri hadde sett.

Spesielt sølv forekom i enorme mengder, og spanjolene bygde store sølvgruver i bl.a. Bolivia og Mexico som kom til å levere ca. 80 prosent av alt sølv i verden.

Hit ble sølvet fraktet:

Hvor mye sølv spanjolene fraktet bort fra den nye verden, er imidlertid vanskelig å fastslå. Dels er skipspapirene ikke alltid pålitelige, og noen historikere mener også at opp mot halvparten av sølvet ble smuglet til Europa og derfor ikke er registrert.

Den amerikanske historikeren Timothy Walton anslår at spanjolene produserte sølv til en verdi av fire milliarder pesos i perioden fra 1500- til 1800-tallet. Omregnet tilsvarer dette 100.000 tonn sølv til en verdi av rundt 4,9 billioner nåtidskroner.

Av de fire mrd. pesos sølv forble 850 mill. i de spanske koloniene i Sør-Amerika, mens 2,5 mrd. ble seilt til Europa og 650 mill. til den spanske kolonien i Manila i Filippinene.

Her ble sølvet brukt til å kjøpe eksotiske varer, bl.a. kinesisk silke og porselen, som ble sendt til Europa.