Hvordan kunne Russland selge Alaska?

Hvordan hadde det seg at Russland lot USA kjøpe Alaska?

Alexander II og sjekken som Russland fikk for Alaska.

SVAR Alaska ble oppdaget i 1741 av dansken Vitus Bering, som var i russisk tjeneste. Derfor gjorde Russland tidlig krav på området med dets pelshandel. På 1800-tallet ble inntektene fra pelshandelen redusert samtidig som tsar Alexander II trengte penger til å modernisere det russiske samfunnet og hæren. Dessuten fryktet han at Alaska ville gå tapt uten kompensasjon dersom britene forsøkte å erobre området. I 1867 solgte han derfor Alaska til USA for 7.2 millioner dollar.

Sheep Camp i Alaska under gullrushet på slutten av 1800-tallet. Da USA kjøpte Alaska av Russland i 1867 så mange amerikanere det som sløsing med penger.

© library of congress

Summen tilsvarte omlag to prosent av det årets utgifter på det amerikanske statsbudsjettet. Med tanke på de forekomster av gull og olje som senere ble oppdaget framstår det som et rent røverkjøp. Men faktum var at mange amerikanere så kjøpet som en sløsing med penger. Noe håp om avkastning på kort tid fantes ikke. USAs fremste motiver for kjøpet var å styrke sitt nærvær rundt Stillehavet og vanskeliggjøre britenes ekspansjon i vestlige Canada.

Gullrushet i Alaska brøt ut i 1896, mens oljeutvinningen først begynte på 1960-tallet.