The Protected Art Archive/Imageselect

Hvorfor er Guantánamo amerikansk?

USA leier en del av Guantánamo-bukta som i dag brukes til fangeleir. Amerikanerne sender hvert år en sjekk til Cuba som ifølge dem legitimerer deres tilstedeværelse på flåtebasen.

Flåtebasen ved Guantánamo-bukten i Cuba er en levning fra den spansk-amerikanske krig i 1898.

Etter krigen overtok USA flere spanske kolonier – bl.a. Cuba.

Som betingelse for å trekke soldatene sine ut av landet krevde amerikan­erne at Cubas nye forfatning skulle gi USA lov til å leie et 116 km² stort område ved Guantánamo-bukten.

I 1901 var cubanerne hardt presset og inngikk avtal­en som ga USA juridisk herredømme over området på ubegrenset tid.

Cirka 40 utvalgte fanger befinner seg fortsatt på flåtebasen ved Guantánamo.

© AF Archive/Imageselect

Siden har USA hvert år sendt en sjekk med et mindre leiebeløp til Cuba. Men sjekken har bare blitt innløst én gang siden 1959, da en revolusjon gjorde Cuba kommunistisk.

Ifølge Cubas tidlig­ere president Fidel Castro ble den første sjekken etter revolusjonen innløst ved en menneskelig feil.

Selv om Cuba gjentatte ganger har forsøkt å annullere avtalen fra 1901, fastholder USA at innløsingen av sjekken er en anerkjennelse av USAs herre­dømme over området.

Cubanerne mener derimot at avtalen er ugyldig fordi den ble inngått under press.

Etter 2002 har USA brukt flåtebasen i Guantánamo som fangeleir for spesielle fanger fra USAs krig i Afghanistan.