Inderne kom til Australia lenge før europeerne

Forskere har funnet bevis for at Australia ble funnet av indere for 4000 år siden.

Australia ble oppdaget av indere

Nyere forskning tar et oppgjør med ideen om at Australia var avskåret fra resten av verden frem til europeerne kom på 1700-tallet. Forskere fra det tyske Max Planck-instituttet har funnet bevis for at australske aboriginer blandet seg med indere for rundt 4000 år siden.

Konklusjonen, som bygger på omfattende genetiske ana­lyser av blant annet australske og indiske befolkningsgrupper, viser at aboriginene fikk påfyll av indiske gener på dette tidspunktet. Teorien går derfor ut på at inderne må ha seilt til Australia.

"Denne perioden sammenfaller interessant nok med mange endringer i arkeologiske funn", sier forskningsleder Irina Pugach ved Max Planck-instituttet. Australierne begynte for eksempel plutselig å lage helt nye typer steinvåpen i denne perioden.