Quiz: Kolonier

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hongkong og Macau var en gang europeiske kolonier. Hongkong var britisk – hvilket land tilhørte Macau?

Nederland, som har en fortid som kolonimakt, har selv vært en del av et annet land. Hvilket?

I 1803 var 21 straffanger blant de første kolonistene på Van Diemen's Land. Hva heter den britiske straffekolonien i dag?

Belize i Sentral-Amerika var tidligere en britisk koloni under et annet navn? Hva var navnet?

De fleste land i Sør-Amerika er tidligere spanske kolonier – med ett enkelt unntak. Hvilket?

Spanias tid som kolonimakt i Nord-Amerika var en fiasko. Hvilken av USAs delstater var opprinnelig en spansk koloni?

I 1880-årene forsøkte Tyskland å få fotfeste som kolonimakt i Afrika. Hvilket land var tysk koloni fra 1884 til 1920?

Sri Lanka har vært okkupert av tre forskjellige europeiske land. To av dem var Portugal og Nederland. Det tredje var...

I 1813 overlot Storbritannia i 15 måneder en karibisk øy til Sverige. Hva heter den vesle øya?

Når ble den tidligere britiske kolonien Kenya et selvstendig land?

De første europeiske innbyggerne i Australia var britiske straffanger. Når kom de første fangene til Australia?

Hvilket imperium dekket på et tidspunkt nesten 25 prosent av jordens landområder?

Kartago, det antikke Romas erkefiende, var opprinnelig en koloni. Hvem grunnla den senere stormakten?

De tre vestindiske øyene St. Thomas, St. John og St. Croix, som i dag tilhører USA, var tidligere kolonier under hvilket land?

Jamestown var Storbritannias første vellykkede koloni i Nord-Amerika. I hvilken nåværende stat lå denne kolonien?

Kolonien var under fransk herredømme fra 1887 til 1954. I 1955-1975 var kolonien åstedet for en innbitt og svært voldsom krig og i en annen del av kolonien ble 25 prosent av befolkningen drept Røde Khmer. Hvilken koloni?

Kanskje du er interessert i