Straffanger sendes til verdens ende

I mai 1787 legger en flåte på 11 skip ut fra Portsmouth i England. Skipene er lastet med 780 forhutlede småforbrytere som skal sendes til Australia for å bygge opp en koloni på det nyoppdagete kontinentet. Både barn og voksne, kvinner og menn er blant de landsforviste. Ikke bare gruer de seg til den over åtte måneder lange sjøreisen, de frykter også tilværelsen som venter i det ukjente.

1. januar 2009 av Stine Overbye

Books:
Robert Hughes: The Fatal Shore, Pan Books 1988
Charles Bateson: The Convict Ships, Brown, Son & Ferguson 1959

Websites:
http://firstfleet.uow.edu.au
www.australianhistory.org/landingfleet1.php­
www.australienshistorie.dk

Kanskje du er interessert i