Wiki Media
Maria Stuart kodespraak

Amatører knekker dronningens hemmelige kodespråk

Maria Stuart satt fengslet i 19 år, men det holdt henne ikke fra makten, avslører kodespråket hennes. Etter 450 år har tre amatørkodeknekkere tydet dronningens hemmelige brev.

Det er ikke alltid historikere og arkeologer som står bak de viktige nye funnene innen historiefeltet. Dette har tre amatørkodeknekkere fra henholdsvis Israel, Tyskland og Japan bevist. De har som de første klart å tyde 55 brev fra dronning Maria Stuart av Skottland og har publisert resultatene i en forskningsartikkel.

Brevene ble skrevet i kode fra dronningens fangenskap i England. Maria Stuart hadde som oldebarn av Englands kong Henrik 7. et krav på den engelske tronen som var bedre enn hennes slektning Elisabet 1. Men Stuart tapte maktkampen mot Elisabet, og hun satt fengslet i 19 år, til hun ble henrettet i 1587.

Maria Stuart kodespraak

Kodeknekkerne har blant annet offentliggjort denne guiden til avkoding av brevene.

© George Lasry

Forhåpentlig vil historikerne nå fortsette arbeidet

Kodespråket består av 57 forskjellige tegn, som kombinert på forskjellige måter blir til bokstaver og ord. Maria Stuart brukte kodespråket for å kommunisere med støttespillere i og utenfor England, og fra materialet som er frigitt, er det tydelig at Stuart fortsatt hadde stor innflytelse og var overbevist om at Elisabet ønsket å drepe henne.

Historikere vet imidlertid fra Elisabets egne brev at hun faktisk avslo å henrette Maria Stuart flere ganger, og at det først og fremst var hennes rådgivere som ønsket at rivalen skulle dø.

De tre kodeknekkerne håper nå at arbeidet deres kan hjelpe historikere til å få ny kunnskap om dronningenes kamp om den engelske tronen.

«På grunn av den store mengden dekodet materiale – rundt 50 000 ord totalt, nok til å fylle en bok – har vi så langt bare delt innledende sammendrag av brevene, samt fullstendige gjengivelser av noen få av dem», forklarer kodeknekkerne.