Royal Museums Greenwich/Johan Danckerts

Berømt skipsvrak funnet utenfor kysten av England

I 14 år har arkeologer holdt på en gigantisk hemmelighet: De har ikke bare funnet, men også berget store deler av et kongeskip som for britene er like viktig som Titanic og krigsskipet Mary Rose.

Siden 2008 har tre engelske dykkere og et team av marinarkeologer holdt på en hemmelighet av de helt store. I løpet av 14 år har de berget vraket av Gloucester – et kongeskip fra 1654 med en høydramatisk historie.

Nå er de endelig klare til å dele nyheten med resten av verden.

Gloucester var på vei sørover langs den engelske kysten 6. mai 1682 da den kraftige vinden i Nordsjøen fikk skipet til å gå på grunn utenfor kysten av Norfolk. Om bord var bl.a. hertugen av York, den senere Jakob 2. av England, og John Churchill, den senere hertugen av Marlborough og forfar til Winston Churchill.

Begge VIP-gjestene overlevde skipsforliset, mens ca. 250 besetningsmedlemmer omkom.

Det første dykkerne oppdaget, var noen av Gloucesters 60 kanoner på havbunnen.

© University of East Anglia

Hunder kom først i livbåtene

«Vraket er en maritim historikers drøm. Det er enestående fordi det er et kongelig skipsvrak», forteller dr. Benjamin W.D. Redding fra University of East Anglia som har deltatt i bergingen.

Forliset av Gloucester ble så fatalt fordi den fremtidige kongen av England nølte altfor lenge med å forlate skipet sitt, og ingen fikk gå over i redningsfartøyene som skyndte seg til, før kronprinsen.

Den senere kong Jakob 2. ble etterpå kritisert for å ha vist betydelig større bekymring for sikkerheten til hundene sine og for skattkisten om bord, enn han gjorde for mennene sine.