Shutterstock

Bluetooth er oppkalt etter Harald Blåtann

Harald Blåtann har fået sin helt egen plass i den moderne verdens kommunikasjonsprodukter.

I 1996 ble de store teknologiselskapene Intel, Ericsson, Nokia og Toshiba enige om å skape en felles standard for trådløs overføring mellom datamaskiner og mobiltelefoner.

At den nye oppfinnelsen ble oppkalt etter en dansk vikingkonge var overraskende.

Teknologien var riktig nok utviklet i Lund, som ifølge tradisjonen ble grunnlagt av Harald Blåtanns sønn, Svein Tjugeskjegg, men navneforslaget kom faktisk fra amerikanske Jim Kardach på Intel.

Han hadde lest Frans G. Bengtssons roman Røde Orm og var fascinert av Harald Blåtann. Akkurat som han "forente Skandinavia" tenkte Kardach at firmaene ble forent rundt en ny teknologisk standard.

Harald Blåtann var en sterk kommunikatør

Harald Blåtann hersket over Danmark og Norge på midten av 900-tallet.

Han var blant annet kjent for sine diplomatiske forhandlinger, som la grunnen for at forskjellige parter kunne inngå handel med hverandre. Dessuten hadde han sterke kommunikasjonsevner.

Kort om Harald Blåtann

  • Navnet Blåtann fikk Harald kanskje fordi han han gikk kledd i blått - tidens dyreste farge.
  • Mynter med kors brukte Harald til å kjøpe rivaliserende stormenns troskap.
  • Jellingsteinen reiste Harald som minne over foreldrene Gorm og Tyra.
  • 800 mennesker kunne bo i Haralds store ringborger. Tallet omfatter både soldatene og familiene deres.