CRCC, The Picture Art Collection/Imageselect & Europeana/Nationalmuseum
marie-antoinette, von fersen, kirje

Brev avslører Marie Antoinettes elsker

Ny teknikk gjør det mulig å lese forbudte elskovsord. Den svenske greven Axel von Fersen var helt forgapt i Frankrikes dronning.

En avansert skanner har gjort det mulig for franske forskere å lese åtte sensurerte brev som den svenske greven Axel von Fersen skrev til Frankrikes dronning Marie Antoinette.

Derfor kan forskerne - 230 år senere - endelig besvare spørsmålet: Var von Fersen dronningens nære venn eller hennes elsker?

Brevene ble sendt til Marie Antoinette mens hun hennes mann Ludvig 16 satt fengslet under den franske revolusjon.

Kobber gjorde teksten leselig

De revolusjonære åpnet alle brev til og fra dronningen og streket over setninger som dronningen ikke fikk lese.

En såkalt XRS-skanner har gjort det mulig for franske forskere å føre de overstrekede linjene frem i lyset fordi blekket som sensuren brukte, hadde et annet kopperinnhold enn det von Fersen skrev med.

Marie Antoinette, Conciergerie

Marie Antoinette ble konstant overvåket mens hun satt innesperret i fengselet Conciergerie midt i Paris.

© André Lage Freitas

Greven forgudet den fengslede dronningen

“For første gang kan vi nå lese de delene av von Fersens brev som ble så omhyggelig slettet. Uten omsvøp erklærer han sine følelser for dronningen," forklarer lederen av det franske nasjonalarkivets såkalte REX-prosjekt.

Det første avkodede brevet er datert 4. januar 1792, og her skriver von Fersen:

"Nå vil jeg avslutte dette brevet, men ikke uten å fortelle deg, min kjære og milde venn, at jeg elsker deg vanvittig høyt og at det aldri går et øyeblikk uten at jeg forguder deg."

Året etter ble både Marie Antoinette og hennes mann henrettet av de revolusjonære.