Datamaskin erklærer George 3. sinnssyk

Den engelske kong George 3. led av psykisk sykdom i sine siste leveår. Det avslører nye analyser av brevene hans.

Kong George 3. er kjent for å ha vært tungsindig og lite begavet, og en grundig gjennomgang av brevene hans viser at han var mentalt ustabil.

© Royal Collection Trust & Stan Honda/AFP

Analyser av hundrevis av brev skrevet av den engelske kong George 3. avslører at han led av psykisk sykdom i sine siste leveår.

Forskere har programmert en datamaskin til å kunne identifisere 29 forskjellige skriftlige trekk som kan skille mellom brev skrevet av personer med en psykisk lidelse og personer uten en psykisk lidelse.

Brev avslører kongens tilstand

Datamaskinen har nå tygd seg gjennom den store stabelen av brev som George 3. skrev i løpet av sin 60 år lange regjeringsperiode over Storbritannia og Irland fra 1760 til 1820.

Datamaskinens gjennomgang av brevene avslører at George 3. skrev annerledes når han var syk, sammenlignet med når han var frisk.

Sykdom påvirket ordforråd

«I sine maniske perioder kan vi se at han hadde et mindre rikt ordforråd og brukte færre adverb», sier Peter Garrard, som er professor i nevrologi ved St. George’s, University of London.

I de siste ti årene av sin regjeringstid var George 3. så syk at hans sønn George 4. regjerte landet.