The Picture Art Collection/Imageselect

Elizabeth 1: Jomfruen på tronen

Det lå ikke i kortene at bindegale Henrik 8s datter skulle bli dronning av England, men Elizabeth 1 regjerte fra 1558-1603 og satt dermed lenger enn noen av sine søsken.

Anne Boleyn, moren til dronning Elizabeth 1, ble henrettet i 1536 for utroskap mot sin mann – og datterens far – Henrik 8.

Faren ble først etterfulgt av Elizabeths halvbror Edward og senere av halvsøsteren Maria. Siden begge døde etter kort tid på tronen, ble Elizabeth dronning i 1558.

Alle forventet at hun ville gifte seg, men hun avslo alle frierier og regjerte England uten en ektemann.

Det gikk imidlertid rykter om at hun hadde et forhold til stallmesteren sin, Robert Dudley.

Styret hennes ble utfordret av Englands katolikker, som heller ville ha slektningen hennes Maria Stuart på tronen.

Da Maria ble styrtet fra den skotske tronen, lot Elizabeth henne bo i England.

Rykter om at den skotske eks-dronningen konspirerte mot det engelske konge-huset fikk imidlertid Elizabeth 1 til å godkjenne henrettelsen av Maria Stuart.

Dette førte til at det katolske Spania sendte en stor armada mot England for å invadere landet.

Flåten og det dårlige engelske været slo imidlertid angrepet tilbake, noe som økte Elizabeths popularitet.

James 6 av Skottland ble kronet som James 1 av England etter Elizabeth 1s død.

© Print Collector/Getty Images

Henrik 8. vender den katolske kirke ryggen

Henrik 8s første dronning klarte ikke å gi ham mannlige tronarvinger, så han ville skilles fra henne slik at han kunne gifte seg med hoffdamen Anne Boleyn.

Å gjennomføre et slikt giftermål forutsatte imidlertid at kongen måtte bryte med paven og den katolske kirken.

Henrik 8 gjorde seg selv til overhode for den engelske kirken og kunne dermed gifte seg på nytt.

Men heller ikke Anne Boleyn fødte ham sønner, bare datteren Elizabeth.

Mot alle odds ble hun det av Henriks barn som satt lengst på Englands trone – nesten 45 år.

Hun prøvde å minske splittelsen mellom landets protestanter og katolikker, og i motsetning til søsteren forfulgte hun ikke motstanderne sine.

Elizabeth 1 hadde imidlertid et nett av hemmelige agenter som skulle avsløre alle potensielle trusler mot henne.

© Ian Dagnall Computing/Imageselect

Hva skjedde så?

Elizabeth valgte aldri en tronarving. Grunnen er kanskje at hun ville unngå interne stridigheter i landet. Hennes nærmeste medarbeidere hadde derimot en plan som de iverksatte etter hennes død.

1603

1603 Den 24. mars – samme dag som dronning Elizabeth dør – utropes den skotske kongen James 6 til konge av England.

Han er etterkommer av den engelske kongen Henrik 7. Henrik 7s datter Margaret var James' oldemor og storesøster til Elizabeths far, Henrik 8.

1603

1603 Den 25. juli blir James 1 kronet i London. Hittil har han styrt Skottland som James 6. Dermed erstattes kongeslekten Tudor av slekten Stuart på den engelske tronen.

1642

Den engelske borgerkrigen bryter ut og markerer høydepunktet i en konflikt mellom kongemakten og det engelske parlamentet.

Mange mener at grunnlaget for konflikten ble lagt allerede i James 1s regjeringsperiode.