Hjerneskade gjorde Henrik 8. utilregnelig og impotent

Henrik 8., som var beryktet for et voldsomt temperament, var impotent og henrettet to av sine koner. Nå har forskere kanskje funnet forklaringen på kongens vanskelige gemytt.

Henrik 8. ble hjerneskadet i ridderturnering

Den engelske kongen Henrik 8. er en av historiens mest kontroversielle figurer.

Han var gift i alt 6 ganger, henrettet to av sine koner og hans strid med den katolske kirken førte til reformasjonen.

Henrik 8. hadde et kolerisk og uforutsigbart temperament, og det har amerikanske hjerneforskere nå funnet en mulig årsak til.

De mener at Henrik under en ridderturnering pådro seg en hjerneskade som endret hans personlighet.

Fra klok monark til impotent hissigpropp

Historikere er enige i at han endrer karakter”, sier Arash Salardini ved Yale Memory Clinic, som leder den amerikanske undersøkelsen.

I sine yngre dager var Henrik en rolig, intelligent mann som treffer kloke politiske og militære beslutninger, men de senere årene blir han mer impulsiv og fremstår som uforutsigbar, hissig og glemsom.

En lanse gjennom visiret

Forskerne har undersøkt Henriks heløsemessige tilstand gjennom brev og andre historiske kilder og funnet symptomer som tyder på hjerneskade.

De fleste av symptomene er lokalisert i den del av hjernen som har innflytelse på hukommelse, organisering, impulskontroll og produksjon av hormoner.

Henrik 8. var en dyktig rytter og en ivrig deltager i ridderturneringer, og forskerne mener at to konkrete ulykker satte varige spor i monarkens hode.

I en turnering i 1524 trengte en motstanders lanse gjennom det royale visiret slik at Henrik mistet bevisstheten.

Og i januar 1536 fik han en hest over seg og var bevisstløs i 2 timer.

En ulykke som hjerneforskerne mener er hovedårsaken til Henriks uforutsigbare oppførsel i sine senere år.

Andre sideeffekter ved en traumatisk hjerneskade er nedsatt produksjon av testosteron og andre hormoner - noe som kan medføre impotens som man vet at Henrik led av.

Henrik 8. endret Europas historie

Arash Salardini finner det “interessant at moderne europeisk historie kan være blitt endret markant på grunn av et slag i hodet”.

Henrik 8. er særlig kjent for sin strid med den katolske kirken.

Da Henrik ønsket å få annullert sitt ekteskap med sin første kone, Catherine av Aragon, fordi han ville gifte seg med Anne Boleyn, nektet kirken å annullere ekteskapet.

Striden endte med den engelske reformasjonen og opprettelsen av den engelske kirken.