National Archives of Malawi
Dronning Elizabeth 2.

Hvor mange land har dronning Elizabeth 2. regjert over?

Da dronning Elizabeth 2. gikk bort etter knappe 71 år på tronen, hadde hun regjert over et svimlende antall land. Men i løpet av 1960- og 1970-tallet begynte antallet undersåtter å minke.

Da dronning Elizabeth 2. gikk bort 96 år gammel 8. september 2022, hadde hun sittet på den britiske tronen i hele 70 år og 214 dager – den lengste perioden for en britisk monark noensinne.

I løpet av de mange årene varierte antallet land som Elizabeth 2. regjerte over, etter hvert som flere stater brøt båndene med Storbritannia og ble republikker.

Totalt regjerte Elizabeth 2. over hele 32 forskjellige suverene stater, hvorav 15 fortsatt hadde Elizabeth 2. som øverste statsoverhode ved hennes død.

Dronning Elizabeth 2.

Elizabeth 2. var dronning av Malawi fra 1964 til 1966, da landet ble republikk.

© National Archives of Malawi

Afrikanerne sa farvel

Elizabeths regjeringstid var preget av store omveltninger, da det mektige britiske imperiet langsomt gikk i oppløsning.

Fra å være et globalt storrike skrumpet imperiet inn i takt med at flere og flere kolonier i Afrika og Karibia oppnådde uavhengighet fra britene på 1960- og 1970-tallet.

De fleste av de nye afrikanske landene hadde typisk Elizabeth 2. som monark i noen få år etter sin uavhengighet, hvoretter de ble republikker med parlamentarisk styre.

På denne måten mistet Elizabeth 2. herredømmet over bl.a. Ghana, Nigeria, Uganda og Malawi.

Dronningens små undersåtter

Under sin regjeringstid var Elizabeth 2. dronning for noen av klodens minste selvstendige stater – bl.a. øystaten Tuvalu, som er omtrent på størrelse med Tjøme.

Flagg Saint Kitts og Nevis
© SKopp

Saint Kitts og Nevis

Kolonisering: 1623 og 1628
Selvstendighet: 1983
Areal: 261 km2
Befolkningstall: Ca. 48 000

Britene anla sukkerplantasjer på 1600-tallet, og sukkerrør utgjør fortsatt grunnlaget for øyenes økonomi, som suppleres med turisme. Pga. den isolerte beliggenheten må landet importere mange basisvarer som elektronikk og drikkevarer.

Antigua og Barbuda
© Dbenbenn

Antigua og Barbuda

Kolonisering: 1632 og 1678
Selvstendighet: 1981
Areal: 442 km2
Befolkningstall: Ca. 101 000

Spanjolene og franskmennene var de første europeere til å kolonisere Antigua og Barbuda, men de forlot øyene igjen fordi de har bare små mengder ferskvann. I dag er øyene dypt avhengige av turisme, som utgjør 80 prosent av landets BNP.

Flagg Tuvalu
© Nightstallion

Tuvalu

Kolonisering: 1892 og 1916
Selvstendighet: 1978
Areal: 26 km2
Befolkningstall: Ca. 11 900

Tuvalu består av små atoller og øyer og er en av verdens minste stater. Landet er truet av stigninger i havnivået fordi dets høyeste punkt er bare fem meter over havets overflate. Ifølge beregninger kan øystaten derfor være ubeboelig i 2060.

Saint Vincent og Grenadinene
© SKopp

Saint Vincent og Grenadinene

Kolonisering: 1763
Selvstendighet: 1979
Areal: 389 km2
Befolkningstall: Ca. 104 000

Dyrking av bananer utgjør en viktig hjørnestein i øystatens økonomi, men i de senere årene er turismen på Saint Vincent og Grenadinene også begynt å vokse – spesielt etter at filmserien «Pirates of the Caribbean» ble tatt opp på øyene.

De eksotiske øyene ble

I Karibia og Stillehavet var bildet annerledes. Her regjerte Elizabeth 2. over en perlerad av småstater, som også ble selvstendige i løpet av 1970-årene.

Mens de afrikanske landene brøt med Elizabeth 2., gikk det annerledes med de små øystatene. Størstedelen av øystatene så en politisk og økonomisk fordel i å ha dronningen av Storbritannia som monark, og de fleste av dem besluttet å forbli tro mot den britiske tronen.

Den dag i dag har eksotiske øystater som Salomonøyene, Tuvalu og Saint Lucia fortsatt den britiske monarken – nå Charles 3. – som overhode.