Keiseren gjorde Frankrike mektig

Stormende fremgang på slagmarken og diplomatiske triumfer innledet Napoleons tid som keiser. Og etter bare tre år på tronen kontrollerte han det meste av Europa. Men verken krigslykken eller den private lykken skulle vare. Et feilslått felttog tvang til slutt den knuste keiseren i eksil.

1. januar 2009 av Else Christensen

Books:
Læs mere
● F.J. McLynn: Napoleon, Pimlico, 1998 ● John Holland Rose: The life of Napoleon I, BiblioBazaar, 2009 ● Philip Dwyer: Napoleon – The Path to Power 1769-1799, Bloomsbury
Publishing, 2007 ● Charles Esdaile: Napoleon's Wars:
An International History, 1803-1815, Penguin, 2008

Websites:
● www.napoleonicsociety.com
● www.napoleonguide.com
● www.pbs.org/empires/napoleon/home.html
● www.britishbattles.com/waterloo/waterloo-june-1815.htm

Kanskje du er interessert i