Henrik 8. og Anne Boleyn

Kjærlighetssyk konge sendte dronning i døden

Henrik 8. begynte å beile til adelsdamen Anne Boleyn i 1526, og de to skrev utallige ­­­­kjær­lig­hets­brev til hverandre frem til de ble gift i 1532. Kjærligheten varte til 1536, da Boleyn sendte sitt siste brev til Henrik 8., etter at han hadde fengslet henne og dømt henne til døden.

Innholdsoversikt

  1. Brev 1
  2. Brev 2
  3. Brev 3

Brev 1

1527

Min elskerinne og min venn

Mitt hjerte og jeg overgir oss til dine hender og ber om å få holde dem. Vi håper at vår atskillelse ikke vil forminske dine følelser for oss; for det ville vært en stor skam å forøke vår smerte, som fravær skaper nok av som det er – og mer enn jeg noensinne trodde det ville være mulig å kunne føle.

Det minner oss om dette astronomiske faktum: Jo lengre dagene er, dess fjernere er solen, men jo varmere blir det. Slik er vår kjærlighet. Selv om vi er langt fra hverandre, beholdes iveren, i hvert fall på min side – og jeg håper også på din.

© Walker Art gallery

Henrik 8.

Da jeg ikke personlig kan være ved din side, sender jeg her det nærmeste jeg kan gjøre for å endre dette: Mitt portrett i et armbånd. Som De vet, ønsker jeg selv av hele mitt hjerte å være i dets sted, hvis det ville behage Dem.

Dette er skrevet med hånden til din troverdige tjener og venn
H.R. (Henrik 8.)

Brev 2

1532

Min egen skatt

Med dette brevet vil jeg vise Dem den store ensomheten jeg opplever etter at De er reist. For jeg forsikrer Dem om at ­timene føles mye lengre nå enn ­tidligere. Jeg tror det er din sødme og min egen glødende kjærlighet som har forårsaket dette.

Uten vår felles ­kjærlighet ville jeg ikke trodd at det overhodet kunne være ­mulig at jeg i løpet av så kort tid ville komme til å lide så vondt av ditt fravær. Men nå som jeg er på vei mot Dem, føler jeg allerede at ­halvparten av mine ­pinsler er overstått.

Jeg er heldigvis godt beskjeftiget, ettersom jeg får skrevet betydelig på min bok, som jeg har brukt over fire timer på i dag. Det er derfor jeg skriver dette korte brevet til deg nå. Jeg fikk vondt i hodet av skriveriet, og ønsket meg (særlig om kvelden) i min skatts armer, hvis små bryster jeg håper snart å kunne kysse.

Skrevet med egen hånd av ham som var, er og alltid vil være din
H.R.

Brev 3

Fra dette sørgelige fengsel 6. mai 1536

Sir

Deres nådes misnøye og min fengsling er ting som er så underlige for meg at jeg ikke aner verken hva jeg skal skrive, eller hva jeg skal unnskylde. Dersom, som De forteller meg, det å bekjenne sannheten vil gi meg sikkerhet, så skal jeg med all mulig villighet og plikt utføre din befaling.

Men Deres nåde må aldri tro at hans arme kone noensinne vil komme til å anerkjenne en feil som jeg ikke engang har gjort så mye som å tenke på.

En prins har aldri hatt en mer lojal og kjærlig kone enn hun De har funnet i Anne Boleyn. De har valgt meg, som kommer fra den lave stand, til å være din dronning og partner – langt over hva jeg noensinne fortjente eller begjæret.

© The Anne Boleyn Files & Tudorplace.com

Anne Boleyn

Hvis De fant meg verdig til en slik ære, Deres gode nåde, la så ikke andres lyst eller ondsinnede råd fra mine fiender fjerne din velvilje overfor meg. La heller aldri et illojalt hjerte mot Deres gode nåde kaste en motbydelig skamplett på din pliktoppfyllende kone og ditt spedbarn, prinsessen, din datter.

Rettsforfølg meg, gode konge, men la meg få en rettferdig rettssak, og la ikke mine svorne fiender sitte som mine anklagere og dommere. La meg få en åpen rettssak, for min sannhet frykter ikke noen åpen skam.

Der vil De se at enten vil min uskyld bli klar, din mistro og samvittighet bli stilt, og verdens sladder vil stoppe, eller så vil min skyld bli klarlagt. Hva enn Gud eller De har besluttet for meg, så vil en åpen og lovmessig dom for mine forbrytelser gi Deres nåde mulighet for å nedfelle en verdig dom over meg som en utro hustru.

Henrik 8. frimærke

Henrik VIII inhosi kirjoittamista, ja hänen kirjeensä olivat siksi lyhyitä.

© gbstampsonline

Samtidig vil det gi Dem frihet til å følge din egen lyst til en tredjepart, hvis skyld det er at jeg befinner meg hvor jeg gjør, og hvis navn jeg kunne ha ­utpekt for lang tid siden. Jeg vet at Deres nåde ikke har vært uvitende om min mistro om dette.

Men hvis De allerede har bestemt Dem for at ikke bare min død, men også en skjendig sladder er det som vil gi Dem lykke, så ønsker jeg at Gud vil tilgi Dem såvel som mine fiender for denne store synden.

Jeg håper ikke at Gud kommer til å be om en detaljert gjennomgang av din uverdige og forferdelige behandling av meg når De sitter i hans domstol. I hans øyne har jeg ingen tvil om (uansett hva verden må tenke om meg), at min uskyld vil være klar.

«En prins har aldri hatt en mer lojal og ­kjærlig kone enn hun De har funnet i Anne Boleyn.» Anne Boleyn til Henrik 8. ­etter at hun var fengslet

Min siste og eneste bønn er dette: At jeg blir den eneste som bærer byrden av Deres nådes mishag, og at den ikke rammer de uskyldige sjeler av de stakkars gentlemen som også sitter i fengsel som følge av denne saken.

Hvis De overhodet kan finne velvilje i ditt sinn. Hvis navnet Anne Boleyn noensinne har vært behagelig i dine ører, så la meg oppnå denne anmodning. Nå vil jeg avholde meg fra å besvære Deres nåde ytterligere og sende mine mest oppriktige bønner til treenigheten om å holde Deres nåde ved god helse og lede Dem i alle handlinger.

Din mest lojale og evig trofaste hustru
Anne Boleyn

Etterskrift

Boleyns brev til Henrik 8. ble funnet blant Thomas Cromwells eiendeler. Cromwell var hovedmannen bak dronningens arrestasjon, og ministeren har sannsynligvis sørget for at kongen aldri fikk brevet. Boleyn ble henrettet 19. mai 1536, og dagen etter forlovet Henrik 8. seg med Jane Seymour.