John Watson Nicol/Wikimedia

Kunne en kvinne bli hoffnarr?

Som erverv flest i middelalderen var også rollen som hoffnarr forbeholdt menn - med mindre kvinnen hadde noen helt spesielle egenskaper.

Kvinner kunne saktens gjøre tjeneste som hoffnarr, selv om feminine narrer var sjeldne.

En av få kjente er Jane Foole. På 1500-tallet var hun i tjeneste ved det engelske hoffet. Her rakk hun å under­holde dronningene Catherine Parr, Maria 1 og muligens også Anne Boleyn.

Jane Foole var høyt verdsatt ved hoffet. Det fremgår bl.a. av at hun er avbildet på et maleri av kongefamilien fra 1545. Så vidt man vet er Jane Foole den eneste kvinnelige narren som er avbildet.

Jane Foole (lengst til venstre) avbildet på et portrett av Henrik 8s familie.

© The Royal Collection; On display at Hampton Court Palace

Mannlige narrer kunne være beleste og veltalende og gi kongen råd, men de kvinnelige hadde ofte mentale eller fysiske handikapp – det gjaldt også Jane Foole, som hadde lav intelligens.

Slike “natur­lige dårer” ble oppfattet som uskylds­rene skapninger som sto Gud nærmere. Naturlige dårer ble derfor holdt som en slags kjæledyr eller som et uttrykk for kristen nestekjærlighet. Kvinnene fikk ofte ikke lønn, men mat, klær og losji – og noen ganger pensjon i alderdommen.