Når sluttet konger og dronninger å bære krone?

I dag er det bare én europeisk monark som bærer krone, men lenge gjorde alle det. Hva skjedde med det fremste symbolet på kongelig makt?

Konger med kroner i 1709: Polens August den sterke, Frederik I av Preussen og Danmarks Frederik IV.

Kronen har vært et selvsagt symbol på kongelig makt i Europa siden middelalderen. Den tunge hodepryden ble ikke båret til hverdags, men bare under kroningsseremoniene og andre høy­tidelige ritualer. Kronen var et tegn på herskerens makt av Guds nåde, og det var derfor en fornem biskop (eller i den tysk-romerske keiserens tilfelle paven) som plasserte kronen på kongens hode. Men det var ikke alle kongefamilier som holdt seg med slike seremonier. I Spania har det for eksempel ikke vært noen kongelig kroningsseremoni siden 1400-tallet.

Storbritannia fortsetter med krone

Mange konger sluttet å bære krone på 1800-tallet. Det skyldtes at den etter hvert ble sett på som et symbol på et umoderne enevelde. I Danmark ble kroningsritualet avskaffet gjennom en ny grunnlov i 1849. I Sverige ble Oscar II den siste kongen som lot seg krone i 1873. Hans etterfølger Gustaf V avsto. I Norge ble kong Haakon VII og dronning Maud kronet i 1906, men Olav V ble ikke kronet.

I dag er Storbritannia det eneste europeiske monarkiet som har beholdt sin kroningsseremoni (ritualet forekommer også i øyriket Tonga, som kronet sin konge Tupou VI i 2015). Dronning Elizabeth II har endog båret sin krone under den årlige innvielsen av parlamentet.