Konger med kroner i 1709: Polens August den sterke, Frederik I av Preussen og Danmarks Frederik IV.

Når sluttet konger og dronninger å bære krone?

I dag er det bare én europeisk monark som bærer krone, men lenge gjorde alle det. Hva skjedde med det fremste symbolet på kongelig makt?

Kronen har vært et selvsagt symbol på kongelig makt i Europa siden middelalderen. Den tunge hodepryden ble ikke båret til hverdags, men bare under kroningsseremoniene og andre høy­tidelige ritualer. Kronen var et tegn på herskerens makt av Guds nåde, og det var derfor en fornem biskop (eller i den tysk-romerske keiserens tilfelle paven) som plasserte kronen på kongens hode. Men det var ikke alle kongefamilier som holdt seg med slike seremonier. I Spania har det for eksempel ikke vært noen kongelig kroningsseremoni siden 1400-tallet.

Storbritannia fortsetter med krone

Mange konger sluttet å bære krone på 1800-tallet. Det skyldtes at den etter hvert ble sett på som et symbol på et umoderne enevelde. I Danmark ble kroningsritualet avskaffet gjennom en ny grunnlov i 1849. I Sverige ble Oscar II den siste kongen som lot seg krone i 1873. Hans etterfølger Gustaf V avsto. I Norge ble kong Haakon VII og dronning Maud kronet i 1906, men Olav V ble ikke kronet.

I dag er Storbritannia det eneste europeiske monarkiet som har beholdt sin kroningsseremoni (ritualet forekommer også i øyriket Tonga, som kronet sin konge Tupou VI i 2015). Dronning Elizabeth II har endog båret sin krone under den årlige innvielsen av parlamentet.