Victorias imperium

I løpet av dronning Victorias regjeringstid (1837-1901) ble Storbritannia det største imperiet verden har sett – og samtidig utviklet landet seg til verdens ledende politiske, økonomiske og militære makt. Ved Victorias død i 1901 hadde Storbritan­nia kolonier i alle verdens­deler. Man kunne derfor med rette si at “solen aldri gikk ned over det britiske imperiet”. Riket strakte seg over 31 millioner km2, en femtedel av jordens areal, og Victoria regjerte over rundt 400 millioner undersåtter – en fjerdedel av verdens befolkning.