Corbis/All over
Indvielsesceremoni i en frimurerloge i Wien.

Konspirasjonsteori: Verden regjeres av hemmelige selskaper

Et nettverk av hemmelige klubber styrer verden. I hvert fall hvis vi skal tro noen av de mest bisarre konspirasjonsteoriene, som alle har én ting felles: alt foregår i dypeste hemmelighet, og som regel er bare menn involvert.

Nazistene

Hitler ble for egenrådig

*Teori: Nazister har i det skjulte skapt et fascistisk 4. rike i USA og sikter fortsatt mot verdensherredømme.

I april 1945 river en gruppe amerikanske finansfolk seg i håret over Nazi-Tysklands undergang, ifølge en konspirasjonsteori. Tolv år tidligere hadde de hjulpet Hitler til makten som et ledd i en plan om å overta verdensherredømmet.

Men Hitler ble for egenrådig, derfor skiftet amerikanerne lojalitet og fikk Tyskland bombet til kapitulasjon.

JFK og Werner von Braun.

John F. Kennedy – her sammen med Wernher von Braun – forsøkte ifølge konspirasjonsteorien å stanse nazistene. Derfor ble han myrdet.

© Corbis/All Over

Drømmen om nazistisk herredømme hadde finansfolkene imidlertid ikke gitt opp. Mens bombene la Berlin i grus, smuglet de derfor Hitler og andre ledende nazister ut av landet.

Etter krigen fortsatte de planene for et 4. rike i et fascistisk USA. Et av «bevisene» skulle være at en rekke av Nazi-Tysklands beste forskere ble hentet til USA etter krigen – inkludert rakettbyggeren Wernher von Braun, som var medlem av nazistpartiet.

Frimurerne

Frimurersymbolet.

Frimurersymbolet – det altseende øyet – fins blant annet på amerikanske dollarsedler.

© Corbis/All Over

Satanisk sekt grunnla USA

Teori: Frimurerne grunnla USA med mål om å herske over resten av verdens befolkning.

Ingen vet hvor frimurerordenen stammer fra, eller når de første losjene oppsto. En rekke historikere mener imidlertid at de opprinnelige frimurerne er å finne i middelalderen. De dyktigste byggmestrene kunne hogge fine ornamenter i en type stein kalt «freestone», og disse byggmestrene var kjent som fristeinsmurere eller frimurere.

Frimurerordenen er i det hele tatt omgitt av stor mystikk. Nye medlemmer må sverge aldri å avsløre ordenens hemmeligheter, og frem til 1986 måtte de akseptere «å få strupen skåret over, tungen revet ut ved roten og kroppen begravd i grov sand», hvis de snakket over seg. Hemmelighetskremmeriet har ført til en rekke teorier om ordenen.

Enkelte oppfatter for eksempel frimurerne som en satanisk sekt, mens andre mistenker dem for å ville skape en ny verdensorden med seg selv i spissen. Ifølge konspirasjonsteoretikerne ble USA skapt av frimureren George Washington med nettopp det formålet.

Det skal visstnok dollarsedlene være bevis på med den påtrykte teksten novus ordo seclorum – en ny orden i vår tid – samt det såkalt altseende øyet, som også er et frimurersymbol.

Det taler imot påstanden at en rekke amerikanske frimurere støttet den britiske kongen og dermed ikke gikk inn for at landet skulle bli uavhengig.

Illuminati

Politisk møde på campingpladsen Bohemian Grove.

Hvert år i juli møtes mektige samfunnstopper på campingplassen Bohemian Grove i California. Noen mener det er et Illuminati-møte fordi det står en stor uglestatue på stedet.

© Library of Congress

Hemmelig orden vil innføre tyranni

Teori: Illuminati arbeider i det skjulte med å omstyrte det kristne samfunnet til fordel for et «fornuftens rike».

Illuminati eksisterte bare i elleve år. Likevel blir ordenen fra 1700-tallet stadig beskyldt for å ville tilrane seg makt og bekjempe kristendommen.

Den bayerske professoren Adam Weishaupt grunnla Illuminati i 1776 for å ta et oppgjør med overtro, religiøse dogmer og maktmisbruk.

På det tidspunktet var slike synspunkter livsfarlige, ettersom nesten alle europeiske land ble styrt av eneveldige monarker støttet av kirken.

Weishaupts Illuminati fikk derfor snart mektige fiender, og bare elleve år senere forbød kurfyrsten av Bayern, Karl Teodor, ordenen.

Selv om Illuminati beviselig forsvant, ble ikke ordenen glemt. For ikke lenge etter – i 1789 – begynte den franske revolusjon. Her minnet de revolusjonæres resultater i mistenkelig grad om Illuminatis mål.

Blant annet ble den katolske kirkens eiendom beslaglagt, og prestene fordrevet, mens kongefamilien fikk hodene kappet av i giljotinen. Til sammen fikk dette mange av tidens konservative til å mene at Illuminati arbeidet videre i det skjulte, og var revolusjonens virkelige hjerne.

Uglen er ikke tilfeldig: Det bayerske Illuminati brukte en ugle som sitt symbol – et tegn konspirasjonsteoretikerne mener å kunne se flere mistenkelige steder i dag. For dem beviser det at Illuminati fremdeles eksisterer.

I dag mener enkelte konspirasjonsteoretikere fortsatt at Illuminati styrer vestlige regjeringer i kulissene og med tiden vil innføre et «fornuftens rike». Illuminati blir dermed beskyldt for å være alt fra en satanisk sekt til en kommunistisk organisasjon som arbeider med å innføre en ny verdensorden.

Det bayerske Illuminati brukte en ugle som sitt symbol – et tegn konspirasjonsteoretikerne mener å kunne se flere mistenkelige steder i dag. For dem beviser det at Illuminati fremdeles eksisterer.

Triadene

Asias mafia drepte Bruce Lee

Teori: Triadene styrer den asiatiske filmbransjen, og dreper kjendiser som nekter å innrette seg.

Store deler av den asiatiske underverdenen styres i dag av de såkalte triadene. Gruppen oppsto i 1760-årene som en opprørsbevegelse som ønsket å gjeninnsette Han-­dy­na­sti­et på tronen i Kina, og anså seg selv som generalen Guan Yus etterfølgere. Generalen kjempet på 200-tallet for å holde det kinesiske Han-riket sammen.

Da den kinesiske keiseren ble styrtet i 1911, hadde triadene plutselig ikke noe formål lenger. I stedet kastet de seg over kriminalitet og utviklet seg til Asias svar på mafiaen.

Konspirasjonsteoretikere beskylder dem jevnlig for å styre den asiatiske filmbransjen. De skulle for eksempel ha stått bak filmstjernen Bruce Lees død, fordi han nektet å betale beskyttelsespenger.

Skull and Bones

Skull and Bones’ logo.

Skull and Bones’ logo henviser til den greske oratoren Demostenes’ død i 322 f.Kr.

© Yale University Library

USAs skjebne avgjøres av studentforening

Teori: Skull and Bones er ikke bare en studentforening, men utdanner unge menn til å herske over verden.

Hvert år siden 1832 har 15 studenter fra universitetet Yale blitt innviet i foreningen Skull and Bones. Angivelig blir de banket opp og tvunget til å delta i naken gjørmebryting.

Ifølge konspirasjonsteoretikerne er Skull and Bones imidlertid langt mer enn en studentforening med hang til rollespill.

Tallet 322 i Skull and Bones’ logo skjuler ifølge enkelte konspirasjonsteoretikere det djevelske tallet 666. Den kompliserte utregningen er som følger: 3 x 2 x 2 = 12 = 6 + 6 = 66. Hvis man legger 600 til 66, får man 666.

Selskapets egentlige formål er å klekke ut en elite som skal herske over verden.

Konspirasjonsteoretikerne finner støtte i det faktum at en rekke bonesmen har hatt mektige posisjoner. William Taft, USAs 27. president, var medlem, og det samme gjelder de to nylige presidentene med etternavnet Bush.

Sannsynligvis skyldes medlemmenes suksess bare at foreningen gir studentene et fantastisk nettverk.

Bilderberg

Foto af Bilderbergs grundlægger, Józef Retinger.

Józef Retinger.

© cx news

Politikere fremprovoserer krig med vilje

Teori: Bilderberg vil skape en lyssky verdensregjering og gjøre befolkningen til slaver.

Bilderberg-gruppens medlemmer tilhører verdens absolutte økonomiske og politiske elite. Hvert år diskuterer de verdens tilstand på toppmøter lukket for offentligheten, og sørger ifølge kritikerne for at alt utvikler seg etter bilderbergernes ønsker.

Konspirasjonsteoretikerne mener at gruppen vil skape en lyssky verdensregjering med seg selv i spissen ved å fremprovosere kriser. Ved å innbille folk at dommedag er nær forestående, aksepterer velgerne nemlig sine ledere som frelsere.

Bilderberg ble skapt av den polske diplomaten Józef Retinger, som etter 2. verdenskrig opplevde et behov for uformelle møter hvor eliten kunne komme til enighet om verdenspolitikken. Siden 1954 har de årlige møtene tiltrukket en svimlende liste av mektige menn og kvinner.

Rosenkreutzerne

Vitenskapsfolk er satanister

Teori: Rosenkorsordenen består av vitenskapsfolk som har inngått en pakt med djevelen.

I 1614 ble det utgitt et manifest som berettet om et hemmelig selskap kalt rosenkorsordenen. Den anonyme forfatteren fortalte inngående om et brorskap av vitenskapsmenn som helbredet syke, diskuterte filosofi og matematikk og, ikke minst, utførte magi.

Det er mer enn tvilsomt om brorskapet faktisk har eksistert, men etter utgivelsen av manifestet ble ordenen beskyldt for å stå i ledtog med djevelen. Likevel fikk manifestet mange følgere, og selv i dag hevder flere losjer å være rosenkreutzernes sanne arvtakere.

Det gjelder blant annet amerikanske AMORC – stiftet i 1915 – som studerer emner som telepati og kosmisk bevissthet. I Norden kan man bli tatt opp i Den skandinaviske storlosjen.