Wallpaper

Fem myter om middelalderen

Middelalderens europeere var dumme, blodtørstige og luktet fælt! ...Eller kanskje ikke?

MYTE 1: Alle luktet forferdelig

FAKTA: Folk luktet ikke så ille i middelalderen.

De fleste satte stor pris på renslighet og hygiene, noe et fransk ordspråk fra middelalderen også understreker: “Å jakte, å leke, å vaske seg, å drikke – det er å leve!”

Rensligheten var faktisk så høyt verdsatt at mange byer hadde offentlige badehus der innbyggerne kunne vaske seg med jevne mellomrom. Noen badet til og med daglig.

MYTE 2: Folk ble henrettet for småtterier

FAKTA: Trass i mange fordommer var ikke middelalderen noe juridisk ingenmannsland.

Faktisk foregikk rettssaker flest ganske rettferdig for seg, og dødsstraff ble ansett for å være en uhørt hard straff som bare kom til anvendelse i saker som vedrørte drap, forræderi og mordbrann.

© National Portrait Gallery

Først mot slutten av middelalderen begynte makthavere som for eksempel engelske Elizabeth 1. å bruke dødsstraff for å kvitte seg av med politiske og religiøse motstandere.

MYTE 3: Middelalderen var preget av blodige kriger

FAKTA: Middeladeren hadde mange voldsomme kriger og konflikter, men målt etter antall døde kommer perioden ikke i nærheten av det 20. århundre da tyranner som Stalin, Hitler og Mao tok livet av millioner.

Den spanske inkvisisjonen blir ofte trukket frem i bøker og på film som et bevis på middelalderens brutalitet, men de fleste moderne historikere vet at inkvisisjonen på langt nær var så blodig som sit rykte.

Statistikken viser at inkvisisjonen gjennomførte omtrent 45 000 rettssaker, og av disse førte bare 826 til dødsstraff. I løpet av 160 år!

MYTE 4: De fattige sultet ihjel

FAKTA: Middeladerens fattige bønder fikk oftest ny grød og ferskt brød hver dag. Og de skylte gjerne maten ned med hjemmebrygget øl. Dessuten fikk mange servert et utvalg tørket kjøtt, oster og lokale grønnsager og frukt.

Høne, and, gås eller due var heller ikke sjeldne gjester på bøndenes bord, og noen supplerte også med honning fra egne bier.

Historikere har påvist at bønder i hovedsak spiste vegetabilsk da middelalderen begynte, men at flere kjøttretter kom til senere i perioden.

MYTE 5: Folk var uvitende og dumme

FAKTA: Ifølge Hollywood var middelalderens Europa befolket av uvitende og overtroiske mennesker. Men historikerne avviser dette bildet.

I realiteten skjøt det opp universiteter overalt i Europa, og vitenskap og filosofi blomsterte i middelalderen. En vesentlig del av historiens viktigste litteratur, kunst og musikk ble til i middelalderen.

© The Yorck Project

Viktige personer som Boëthius, Boccaccio, Petrarca, Giotto, Dante, Donatello og Machiavelli levde alle sammen i middeladeren og hylles fortsatt i dag for sine skarpe hjerner.

Kirker og borger fra middelalderen står fremdeles mange steder i Europa som vitnesbyrd om noen av historiens dyktigste håndverkere.