On Site Archaeology
Skjelettet av en eneboerkvinne fra York

Gåte løst: Innemurt kvinnes identitet avslørt

De sammenkrøllede restene av et kvinneskjelett murt inne bak veggen i en engelsk kirke har i årevis forundret forskerne. Men nå har de løst mysteriet om hennes identitet – og vanskelige skjebne.

Engelske arkeologer og historikere har avslørt identiteten til et mystisk skjelett som ble oppdaget i 2007, murt inne bak en vegg i ruinene av kirken All Saints Church i York.

Hun ble kjent som lady Anchoress (frøken Eneboer), men gjennom karbon-14-analyser av knoklene og en enorm søking i de lokale arkivene vet forskerne nå hvem kvinnen var, og hvorfor hun havnet inne bak muren.

Syfilis hadde vansiret kvinnen

Analysene viste at kvinnen hadde levd på 1400-tallet og ikke bare led av voldsom leddgikt, men også var plaget av syfilis i årevis. Sykdommen var i et så avansert stadium at den utvilsomt har påvirket utseendet hennes og muligens også hennes mentale helse.

Eneboercelle i Holy Trinity Church, Skipton

Lady German var ikke den eneste anakoret (eneboer) i England. I Holy Trinity Church i den nordengelske byen Skipton kan man fortsatt se en anakoret-celle. Eneboeren fikk mat gjennom det lille vinduet.

© Immanuel Giel

Med den nye kunnskapen som ledetråd søkte historikere nå i Yorks lokale arkiver og kom frem til at skjelettet måtte tilhøre lady Isabel German, som hadde bodd i All Saints Church fra 1428 til 1248. Lady German fungerte som en såkalt anakoret, en type eneboer som avskjærer seg fra verden for å vie livet sitt til Gud.

I motsetning til oldtidens og middelalderens mer kjente eremittmunker – som valgte å reise langt bort fra samfunnet – satt lady German låst inne i apsisen bak kirkens alter i 20 år, hvor hun bare gjennom en liten sprekk kunne få mat og kommunisere med omverdenen.

Det skal imidlertid ikke nødvendigvis ses på som en straff som følge av kjønnssykdommen hennes, understreker arkeologene:

«Det er fristende å tro at en vansiret person ville bli utstøtt av samfunnet eller tvunget til å leve som eneboer for å skjule seg fra omverdenen. Men vår forskning viser at dette ikke nødvendigvis er tilfelle. Den alvorlige sykdommen kunne også oppfattes positivt, som en prøvelse fra Gud som kunne føre til en form for martyrstatus», sier dr. Lauren McIntyre, forsker ved Sheffield universitet.

Skjelettet av en eneboerkvinne fra York

Da arkeologene fant det sammenkrøllede skjelettet i 2007, ante de ikke hvorfor det lå begravd helt annerledes enn typiske skjeletter fra middelalderen.

© On Site Archaeology

Måtte grave sin egen grav

Det er altså sannsynligvis sykdommen som har ført henne til livet som anakoret, men det ga henne også en helt spesiell status. I arkivene har historikere funnet flere eksempler på at lady German var en viktig person i lokalområdet, der hun nærmest ble ansett som en slags levende profet som hadde viet livet sitt til å be for andres synder.

I 1436 viser for eksempel et testament fra en lokal handelsmann at han etterlot seg 6 shilling og 8 pence til kirken, slik at lady German kunne be for hans sjel etter hans død.

«Det er mulig at lady German valgte å vie sitt liv til ensomheten for å bevare sin uavhengighet og kontrollen over sin egen skjebne.» Dr. Lauren McIntyre, forsker ved Sheffield universitet.

Dette betyr imidlertid ikke at lady German hadde en lett tilværelse. Hun fikk aldri forlate eller få besøk av andre mennesker i det lille rommet hvor hun tilbrakte de siste 20 årene av sitt liv.

I henhold til de offisielle forskriftene for livet som anakoret måtte lady German også grave sin egen grav med hendene – noe hennes sammenkrøllede skjelett trolig vitner om.

I 1448 har hun muligens, sterkt rammet av gikt og flere tiår med syfilis, krøllet seg sammen for å dø i et hull hun selv hadde gravd. Hun fikk imidlertid æren av å beholde graven sin i kirken, noe som vanligvis bare tilfalt de øverste geistlige. Dette viser hvilken betydning hun hadde i lokalsamfunnet.