Hva kostet en ringbrynje?

Hvor dyr var en ringbrynje i middelalderen?

© Bridgeman

Ifølge middelalderhistoriker Frances Gies kostet en ringbrynje 100 shilling på 1100-tallet. Beløpet er vanskelig å regne om til moderne valuta, fordi verdien av myntfoten varierte mye.

En kvalifisert gjetning er at en ringbrynje kostet det samme som en ny bil. For en bonde eller håndverker betydde det flere års inntekt, mens en ridder slapp med et par månedslønner.

Den høye prisen skyldtes at ringbrynjer var særdeles tidkrevende å lage. Derfor ble brynjer etter drepte riddere ofte stjålet etter slag og solgt videre for store summer.

Brynjen steg for steg:

En metalltråd vikles stramt rundt en tynn stang slik at tråden danner en lang, fjærlignende spiral.

© Bridgeman

Spiralen klippes på langs slik at tråden forvandles til små ringer. Begge endene av ringen hamres flate.

© Bridgeman

Ringene settes sammen slik at hver ring er forbundet med fire andre ringer. Endene på hver ring nagles sammen.

© Bridgeman