Hvordan lagde man ringbrynjer?

Når var det noen fikk ideen om sette sammen hundrevis av små metallringer til en ringbrynje?

På 1200-tallet gjorde en ny smiteknikk det mulig å "masseprodusere" ringbrynjen.

I antikken fikk smeder ideen om å sette sammen metallringer til rustninger. I perioder var ring­brynjer standardutstyr i den romerske hæren, men de var dyre å produsere.

For å gi ordentlig beskyttelse måtte hver ring henge sammen med fire andre. En brynje krevde hundrevis av ringer, og det tok lang tid å montere og lukke dem med små nagler eller sveising.

Men den største tids­tyven var selve tilvirkingen av ringene, som ble smidd enkeltvis.

Ny teknikk gjorde jobben enklere

På 1200-tallet reduserte en ny teknikk tidsbruken, og dermed prisen. Europeiske smeder lærte å lage metalltråd, og fra da av kunne korte stykker klippes av tråder og bøyes til ringer.

Konsekvensen ble at andre rustningstyper forsvant helt, i og med at langt flere krigere fikk råd til å kjøpe seg ringbrynje.