Shutterstock

Hvorfor er Bornholm dansk?

Etter freden i Roskilde i 1658 ble en rekke danske besittelser svenske, men det tok ikke lang tid før bornholmerne begynte å planlegge et kupp.

I februar 1658 sto svenskekongen Karl 10 Gustavs hær utenfor København.

Ved freden i Roskilde ble den danske kongen Frederik 3 nødt til å avstå øya Bornholm i Østersjøen samt Skåne, Halland, Blek­inge, Hven, Bohus len og den sørlige delen av Trondhjems len.

Men bornholmerne fikk snart nok av den brutale svenske guvernøren Johan Printzensköld.

Områder som Danmark avsto i 1658.

Danskekongen pustet til opprøret da han sendte et brev til noen av øyas mest fremtredende menn der han ba dem om å kaste svenskene på porten.

De la planer om et regulært kupp, og da den svenske guvernøren var på middag hos Rønnes borgermester og øyas ledende innbyggere den 8. desember 1658, slo de til.

Etter drapet på Printzensköld ble Bornholm dansk igjen.

Bornholms Museum

Opprørerne ville ta Printzensköld til fange, men da han forsøk­te å flykte etter håndgemeng, ble han skutt i hodet og døde.

Oppstanden spredte seg til hele øya, og det gikk ikke lenge før de rundt 120 svenske sol­datene på øya også måtte overgi seg.

Tolv dager senere nådde en bornholmsk delegasjon frem til København, der de overlot Bornholm til Frederik 3 mot at han lovet at han aldri ville avstå øya igjen.