British Museum
Thomas Becket mord bly

Isbre i Alpene viser spor etter brutalt drap

Drapet på Englands erkebiskop på 1100-tallet førte til miljøskader som fortsatt kan måles.

Dypt nede i Alpenes isbreer har isen gjemt på 800 år gamle beviser på at et sjokkerende drap fikk forurensingen av atmosfæren til å øke markant i Europa.

Det er konklusjonen etter at arkeologer fra universitetet i Nottingham har undersøkt iskjerneprøver fra de sveitsiske Alpene. Her har isen lagret luftens kjemiske innhold i årtusener.

Forskerne oppdaget at mengden av blyisotoper falt rundt år 1170, da erke­biskopen av Canterbury, Thomas Becket, ble myrdet på oppfordring av Englands kong Hen­rik 2. Få år etter steg blyinnholdet i atmosfæren imidlertid dramatisk.

Forurensing kom fra engelske gruver

Ved hjelp av avanserte værmodeller kan ekspertene se at blystøvet ble blåst med vinden fra England til Alpene.

Da forskerne sammenlignet sine resultater med skatte­lister over middelalderens bly- og sølv­pro­duk­sjon, fant de en forbløffende overensstemmelse.

Når produksjonen og skattene falt, ble også isens bly­inn­hold redusert.

Den massive kirkebyggingen i middelalderen medførte bruk av enorme mengder bly til takene, da metallet var ekstremt holdbart og veldig lett å forme.

© Shutterstock

Kongen bygget som aldri før

Drapet på erkebiskopen i desember 1170 førte til at kirken nektet å samarbeide med kongen. Det betydde at ingen lenger betalte skatt, og at gruvene stengte. I et forsøk på å reparere forholdet til kirken lovet Henrik 2 paven at han ville finansiere en masse nye kirkebygg.

“Og enorme mengder bly ble brukt til takene på de store kirkebygningene”, sier professor Christopher Loveluck til BBC.

Ifølge ham forteller isen også når Englands konger døde, siden middelalderens administrasjoner stengte ned i perioden mellom to konger. Offentlige byggeprosjekter, som var storforbrukere av bly, ble derfor også satt på vent.