Allan Faurskov/Viborg Museum
haug med mynter, ennå med jord på

Kjempeskatt lå gjemt i dansk jorde

Over 6000 mynter fra middelalderen dukket opp i en åker da en hobbyarkeolog gjennomsøkte stedet med metalldetektoren sin.

Da Sidse Stephensen gikk rundt et jorde sørøst for Viborg i begynnelsen av januar 2021, ga metalldetektoren hennes plutselig utslag. Amatørarkeologen gravde raskt frem 13 mynter fra 1300-tallet.

Men metalldetektoren indikerte at det skjulte seg enda mer under bakken, så Stephensen kontaktet Viborg Museum, som sendte folk ut for å bekrefte funnet. Siden da har museets folk og medlemmer av Midtjysk Detektorforening i hemmelighet arbeidet med å grave ut skatten, som viste seg å bestå av hele 6673 mynter.

Alle skattefunn i Danmark tilhører Nationalmuseet, som nå skal vurdere funnet. Sidse Stephensen kan da se frem til en klekkelig dusør.

© Allan Faurskov

Skatten kunne kjøpe 16 kyr

Skatten hadde en betydelig kjøpekraft i middelalderen og kunne ha betalt for ca. 16 kyr eller tre gode arbeidshester.

Alle myntene stammer fra perioden 1310 til 1330 – en turbulent tid i Danmarks historie da store deler av riket ble pantsatt til tyske fyrster, og det var ufred i landet.

Museumsinspektør Mikkel Kieldsen fra Viborg Museum forklarer at den urolige tiden fikk folk til å grave ned verdiene sine. Det er uvisst hvorfor eieren aldri kom tilbake. Kanskje ble han drept i krigene som herjet landet, eller bukket under for pesten som rammet Danmark noen år senere.

De 6673 myntene, som har fått navnet Stenmoseskatten, vil nå sendes til Nationalmuseet, men arkeologene håper at skatten en dag kan stilles ut på det nye Viborg Museum, som snart er ferdigstilt.