Herbert Art Gallery & Museum

«Lady Godiva red naken i gatene»

Myten om den engelske adelsfruen som kaster klærne i et opprør mot urettferdige skatter, har blitt gjenfortalt i alt fra sanger til filmer. Men var det egentlig hun selv som sto for å kreve inn skattene?

Bakgrunnshistorie: Kone overtalte jarl ved å kaste klærne

På midten av 1000-tallet var jarlen Leofric av Mercia en av Englands mektigste menn. Men Leofric var en hard leder som la harde skatter på sine undersåtter, ikke minst dem i byen Coventry, som jarlen selv hadde grunnlagt. Hans kone, lady Godiva, tigget ham sent og tidlig om å senke skattene, men han avviste bønnene hennes.

Til slutt bestemte Leofric seg for å lukke munnen på henne med en helt uhørt byttehandel:

«Jeg vil ikke endre noe som helst før du rir naken gjennom Coventrys gater.»

Et av Coventrys landemerker er den store lady Godiva-klokken, der den nakne kvinnen rir forbi hver time og blir beglodd av Tom.

© Andrew Paterson/Imageselect

Godiva tok mannen sin på ordet og sendte ut en kunngjøring der hun ba alle borgerne holde seg innendørs og lukke skoddene for vinduene. Deretter red hun naken gjennom byen, bare dekket av det lange håret.

Det var imidlertid en mann, en skredder som het Tom, som ikke kunne dy seg for å glo på den nakne adelskvinnen. Ifølge legenden ble han straks blind og siden kjent som «Peeping Tom».

Etter at Godiva hadde vist en imponerende viljestyrke og vilje til å ofre seg for innbyggerne av Coventry, kunne ikke Leofric gjøre annet enn å holde ord og senke skatten.

Historien om lady Godiva er en av de best kjente fra engelsk middelalder, men full av usikre elementer: Hvorfor blir Coventry fremstilt som en storby, når det bare bodde 70 familier der? Og hvorfor skulle Godiva be mannen sin om å senke skatten, når det i realiteten var hun som hadde ansvaret for å innkreve den?

Video: Lady Godiva nevnes bl.a. i Queens-hiten Don’t Stop Me Now

Video

For og imot: Godiva er kjent fra kildene

© Shutterstock
  • Godiva og hennes mann Leofric er virkelige, historiske personer som er godt beskrevet i kildene. Hennes gavmildhet, spesielt overfor kirken og klostrene, nevnes ofte.

  • Ifølge historikeren Joan Lancaster har myten om Lady Godivas ritt blitt fortalt i Coventry frem til 1100-tallet. Den bygget på en kollektiv hukommelse om hennes gavmildhet og hjelp til byen.

  • Andre mener at myten har rot i et hedensk fruktbarhetsritual der en mai-dronning ble ført naken til gudinnen Cofas tre. Cofa er angelsaksisk for Frøya, og bynavnet Coventry stammer sannsynligvis fra «Cofa’s tree». Historien om Godiva kan ha blitt blandet sammen med den hedenske tradisjonen.

© Shutterstock
  • Leofric blir sjelden beskrevet som en urettferdig jarl i kildene, og forholdet mellom ham og Godiva virker likeverdig. Hun var en av Englands rikeste kvinner og eide selv store landområder. Godiva hadde bl.a. rett til å innkreve skatt i Coventry, og hun kunne derfor ha senket skattene selv hvis hun mente at innbyggerne led under byrden.

  • Myten ble først skrevet ned på 1200-tallet, omtrent 200 år etter at hendelsene skal ha funnet sted. Den er nevnt i mange middelalderskrifter, men fortellingene avviker sterkt fra hverandre.

  • Historien om «Peeping Tom» har utvilsomt ikke hold i virkeligheten. Den oppsto først på 1700-tallet, men fikk raskt innpass.

Konklusjon: Adelskvinne red ikke naken gjennom byen

Myten om Godivas nakenridning holder ikke ved nærmere ettersyn. F.eks. blir hun alltid skildret som en ung kvinne, men siden hun ble født i 990, og Coventry ble grunnlagt i 1043, må hun ha vært ca. 53 år gammel.

Men myten kan ha oppstått fordi hun hjalp til på en annen måte. Godiva var riktignok ansvarlig for å kreve inn skatter i Coventry, men byen måtte også betale den forhatte skatten heregeld som finansierte kongens hær. I 1041 ble byen Worcester brent ned til grunnen fordi innbyggerne nektet å betale.

Noen historikere mener at Godiva betalte denne skatten av egen lomme for å unngå at Coventry led samme skjebne.

Historien om hennes gavmildhet kan siden ha blitt blandet sammen med fruktbarhetsritualet fra hedensk tid.

MYTEKNUSERNES DOM: Historien har blitt forvrengt i århundrer.