Bridgeman

Litt om ridderen: Middelalderens elitesoldat

I middelalderen hadde ingen land en stående hær. Kongenes makt avhang derfor av de lokale fyrstenes våpenføre menn, og i disse hærene var ridderen det mest fryktede våpenet. Iført panser fra topp til tå og med årevis av kamptrening dominerte ridderne Europas slagmarker.

##

Opplæringen av en ridder tok 14 år

6-13 år: Pasje

Opplæringen begynte da gutten var seks år. Da ble han pasje (tjener) hos en ridder eller fyrste, og fikk også undervisning i ridning, kristendom, allmenndannelse og grunnleggende kampteknikker.

14-20 år: Væpner

Tenåringen ble væpner med ansvar for å passe ridderens hest og utstyr. Han skulle også hjelpe ridderen i rustningen og kunne forsvare seg på slagmarken. Derfor ble kamptreningen intensivert.

Voksen: Ridder

Etter sju år som væpner ble lærlingen slått til ridder, hvis økonomien hans tillot det. Hadde han ingen penger til rustning, våpen og hester, måtte han prøve å vinne premier under ridder-turneringer.

Klikk på bildet og finn ut hva ridderens rustning besto av.

Den mest berømte ridderen

Edvard, Den svarte prinsen, var en uovertruffen taktiker. Bare 16 år gammel ledet han en undertallig engelsk hær til seier i to av de viktigste slagene under Hundreårskrigen.

I 1367 ledet prinsen dessuten en ekspedisjon til Spania, der han seiret i slaget ved Nájera og gjeninnsatte eksilkongen,

Peter av Castilia, på tronen. Tilnavnet skal Edvard ha fått på grunn av den svarte rustningen han alltid bar i krig.

Edvard, Den svarte prinsen

© Bridgeman

VISSTE DU AT ...

… en komplett ridderrustning med alt tilbehør på 1200-tallet

kostet like mye som ti årslønner

for en bueskytter?

… kriger var korte i riddertiden fordi ridderen bare var forpliktet til å kjempe for herren sin rundt 40 dager i året? Denne klausulen begrenset hvor langt hæren kunne bevege seg.

… en ridder i full platerustning – særlig de tyngre versjonene beregnet til turneringsbruk – som regel måtte heises opp på hesten?

… stigbøylen blir regnet som den viktigste teknologiske forutsetningen for riddervesenet? Uten stigbøyler til å holde balansen på hesteryggen var det fort gjort at ridderen falt av når han slo ut etter en motstander. Stigbøyler av metall stammer fra rytterfolk i Sentral-Asia.

… ridderturneringenes mest populære disiplin ikke var duellene der to riddere til hest galopperte direkte mot hverandre med senkede lanser? I middelalderen gledet publikum seg mest av alt til å se to lag riddere kjempe mot hverandre til fots.