Penispanikk: Middelalderhekser stjal mannlige kjønnsdeler

Skrekkhistorier om mørk magi og fuglereir fylt med peniser fikk menn til å frykte hekser i middelalderen.

Forestillingen om at kvinner kunne stjele mannlige kjønnsdeler, kom til uttrykk på mange måter i middelalderen – her i en tegning fra den franske boka Roman de la Rose fra 1400-tallet.

© Bibliothèque Nationale de France

I 1487 ga den tyske presten Heinrich Kramer ut en bok som skulle komme til å koste et utall kvinner livet.

Boken hadde tittelen Malleus Maleficarum og oppfordret til hekseforfølgelser.

Innholdet var basert på folkesagn og myter, og påsto i tre deler å kunne bevise at hekser fantes, hvordan hekseri skulle bekjempes, og hvordan hekser skulle tilintetgjøres.

Og så beskrev den i detalj et hemmelig heksevåpen som skapte panikk blant menn: penistortur.

Holdt peniser fanget i fuglereder

Ifølge boken kunne hekser få en manns penis til å forsvinne ved å bruke mørk magi. Men penistorturen stoppet ikke der:

“Hekser (...) samler inn mannlige kjønnsorganer i hopetall - opptil 20 eller 30 stykker om gangen - og legger dem i fuglereir eller kasser. Mange har sett hvordan organene får evnen til å bevege seg av seg selv når heksene fôrer dem med havre og mais," forteller Malleus Maleficarum.

Sentral rolle i hekseforfølgelser

Heksene kunne imidlertid forbarme seg over ofrene sine, slo boken fast.

Da en ydmyket mann tigget en heks om å få penisen sin tilbake, oppfylte hun ønsket.

Han skulle bare klatre opp i et tre og finne et fuglereir med peniser, og velge den han ville ha. Bortsett fra den største, vel å merke.

Malleus Maleficarum fikk stor utbredelse i middelalderen og anses i dag for å ha spilt en sentral rolle i europeiske hekseforfølgelser.